Stigende interesse for Diplomuddannelsen i familieterapi

Diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis er nyudviklet, så den er relevant for alle faggrupper, der arbejder med relationel praksis og samtalepraksis.

Dato: 10.02.2019

Nye faggrupper skal inkluderes

På baggrund af et stigende antal ansøgere med anden praksis end familieterapi, er Diplomuddannelsen i familieterapi og relationel praksis blevet grundigt revideret.

Udover familieterapeuter er uddannelsen nu også målrettet lærere, pædagoger, sundhedspersonale og andre faggrupper, der beskæftiger sig med relationel praksis og samtalepraksis i forskellige funktioner.

Den ny studieordning trådte i kraft juni 2018.

Familieterapeutiske teknikker kan bruges i nye sammenhænge

På uddannelsen bliver de studerende undervist i familieterapeutiske perspektiver, metoder og samtaleteknikker. Disse kompetencer har vist sig at være brugbare i andre sammenhænge end udelukkende familieterapeutiske rammer.

I mange institutioner gør personale allerede brug af systemiske, narrative og i det hele taget relationelt funderede perspektiver, og netop her kan uddannelsen bidrage til at styrke de studerendes faglige fundament.

Mens den gamle version af uddannelsen mest fokuserede på det terapeutiske arbejde i familier, vil den nye, revitaliserede uddannelse kombinere dette fokus med tilgange, der også kan implementeres i pædagogiske og læringsmæssige sammenhænge.

Uddannelsen skal styrke ligeværdig kommunikation og inddragelse i arbejdet med udsatte børn og familier

Målet med den nye udgave at uddannelser er at ramme en bredere målgruppe af deltagere, og derigennem sprede de nye perspektiver til arbejdet med børn og familier i udsatte positioner.

De familieterapeutiske perspektiver har især vist deres berettigelse gennem deres fokus på ligeværdige positioner mellem den professionelle og borgeren, optagetheden af at fjerne skyldsspørgsmålet fra borgeren og et blik for, at mennesker altid er i relationer, handler i relationer og derfor ikke meningsfuldt kan forstås alene som individer.

Læs også nyheden om ”Nyt hold på Diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis starter i Odense/Vejle september 2019”

Læs mere om Diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis

Jacob Cilius Lektor, studieleder og Professional doctorate studerende