Udenlandsk eksamen

Det kan du finde her:

Udenlandsk Eksamen:

Udenlandsk Eksamen

Regler for optagelse med en udenlandsk eksamen

På baggrund af en konkret individuel faglig vurdering kan uddannelsesinstitutionen kræve, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag skal have bestået studieprøven i dansk eller skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk.

Udenlandske ansøgere eller ansøgere med en udenlandsk eksamen kan derfor blive bedt om at bestå en af følgende uddannelser eller fag:

  • Studieprøven i dansk som andetsprog for voksne udlændinge (danskuddannelse 3, modul 6). Studieprøven afløser danskprøve 2 bestået før 2002.
  • Dansk A eller dansk som andetsprog A på HF-niveau.

På uddannelser, hvor der ikke er betinget optag skal dokumentationen for bestået prøve være modtaget senest 5. juli. På uddannelser med betinget optag, skal dokumentationen være modtaget inden studiestarten.

Der kræves ikke studieprøven eller Dansk A for ansøgere fra de nordiske lande, der har haft dansk, svensk eller norsk ved den adgangsgivende eksamen.

Du kan få information om reglerne for optagelse på grundlag af en udenlandsk eksamen på Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Til udenlandsk eksamen hører også International Baccalaureate (IB), hvad enten den er taget i Danmark eller i udlandet.

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering

International Baccalaureate (IB)

Studieprøven i dansk.

Vurdering af udenlandsk eksamen

Er du i tvivl om din eksamen kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen, er der hjælp at hente.

Du kan undersøge, om din udenlandske gymnasiale eksamen kan ligestilles med en dansk gymnasial eksamen i Eksamenshåndbogen fra Uddannelses- og Forksningsministeriet.

Du kan også læse om, hvordan du får vurderet og anerkendt dine kvalifikationer i Danmark i publikationen ”Har du udenlandsk eksamen?” fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Få din eksamen vurderet

Kan du ikke finde din eksamen i eksamenshåndbogen, opfordrer vi dig til at kontakte Uddannelses- og Forskningsministeriet og få din eksamen vurderet om den er adgangsgivende til en videregående uddannelse i Danmark.

Eksamenshåndbogen er opdelt efter lande, så det er nemt at tjekke.

Har du udenlandseksamen (publikation fra Uddannelses- og Forskningsministeriet)

Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Har du brug for vejledning om optagelse på UCL?

Tlf: 6318 3333

Du kan ringe til os:

Mandag:  10.00-12.00
Tirsdag:  10.00-12.00
Onsdag:  13.00-15.00
Torsdag: 10.00-12.00
Fredag:   10.00-12.00

Vi holder ekstraordinært åbent lørdag d. 2. juli kl.10.00-14.00
For ansøgere til Top-up.

4. til 8. juli
Telefonen er åbent alle dage kl. 10.00-14.00

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

  • Adgangskrav
  • Ansøgningsprocedure
  • Optagelse

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.