Erasmus

På siden her finder du information om UCL’s deltagelse i Erasmus+ programmet

I 2020 blev UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tildelt et Extended Erasmus University Charter af EU-Kommissionen. Charteret giver UCL mulighed for at deltage i Erasmus+ programmet i perioden 2021-27.

Erasmus+ er et EU-program, som understøtter aktiviteter inden for uddannelse, ungdom og idræt.

I 2024 er der afsat cirka 405 millioner kroner til danske ansøgere, der søger om tilskud til internationale mobilitets- og samarbejdsprojekter.

Erasmus programmet giver dermed UCL’s ansatte og studerende en særlig mulighed for at tage på udveksling eller deltage i projektsamarbejde i andre europæiske lande.

Du kan se UCL's Erasmus Charter her.

Du kan læse mere om mulighederne i Erasmus+ programmet her.

Erasmus Policy Statement

UCL’s policy statement indeholder en erklæring for de internationale ambitioner på UCL. Derudover beskriver den også reglerne for deltagelse i Erasmus+ programmet:

  • UCL må ikke opkræve studieafgift for de Erasmusstuderende, der kommer til UCL.
  • UCL skal give merit for gennemførte uddannelsesaktiviteter
  • UCL skal sørge for kvalitetssikring af alle mobilitetsaktiviteter

Derudover beskrives UCL’s mere strategiske ambitioner ift. at deltage i Erasmus+ programmet.

Du kan se UCL's Erasmus Policy Statement her.

Erasmus information

Erasmus ID code: DK ODENSE23
PIC-code: 949094949
OID: E10071328

Engelsk version

find den engelske version af siden her.

Christina Højsgaard Madsen International Chefkonsulent
Sille Jee Kongshøj Johannsen International Konsulent