Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles nye hjemmeside. Vi udvikler for tiden på hjemmesiden og der vil på nogle områder være links til vores tidligere hjemmesider.

Projekter

Skal din virksomhed eller organisation have tilført ny viden?

De studerende på en erhvervsakademiuddannelse har hyppigt projektarbejde og her kan din virksomhed komme ind i billedet. Ud fra en afgrænset problemstilling arbejder en gruppe studerende hen i mod en løsning og konklusion på problemstillingen, og i samarbejde med din virksomhed bliver det aftalt, hvordan resultatet skal præsenteres.

Vi sætter viden i spil

Vores uddannelser spænder vidt, men har alle det til fælles, at de retter sig mod beskæftigelse i erhvervslivet. Gennem blandt andet innovationsprojekter samt forsknings- og udviklingsaktiviteter på tværs af brancher og fag sætter vi viden i spil til gavn for både virksomheden og de studerendes læring. 

Projektsamarbejde med os kan tage mange former. I den daglige læring på erhvervsakademiet får de studerende 'hands-on' erfaring, idet der i fagene arbejdes med at omsætte teori til praksis gennem projekter og afgrænsede problemstillinger for konkrete virksomheder.

Anne-Sophie Schmidt

Anne-Sophie Schmidt

Karrierevejleder
Morten Jung Lassen

Morten Jung Lassen

Karrierevejleder