Afgangsprojekt, VVS-installation

Akademimodul

Afgangsprojektet danner afslutningen på akademiuddannelsen i VVS-installation. Afgangsprojektet skal afspejle uddannelsens formål og indhold samt dokumentere, at uddannelsens formål er opnået. Fokus er således analyse, forståelse, vurdering og håndtering af problemer inden for det valgte faglige område, gennem anvendelse af centrale teorier og metoder.

Tilmeld modul

Modulet afslutter uddannelsen AU i VVS-installation og forudsætter at moduler svarende til 50 ECTS er bestået.

Fagligt indhold

Du får udviklingsbaseret viden om centrale teorier, metoder og praksisser indenfor det valgte faglige område. Desuden opnås en forståelse for praksis og de centralt anvendte teorier og metoder samt forståelse for anvendelsen af disse inden for det valgte faglige område.

Du lærer at anvende centrale metoder og redskaber til at indsamle og analysere informationer inden for det valgte faglige område ved hjælp af anvendelse af relevant/e metode/r. Du lærer at vurdere centrale metoder og redskaber til dokumentation og analyse af teoretiske og praksisnære problemstillinger, handleløsninger og -muligheder med relation til det valgte faglige område, ligesom du også lærer at formidle faglige såvel som praksisnære problemstillinger og handlemuligheder for relevante samarbejdspartnere og/eller brugere.

Desuden skal du demonstrere, hvordan installationstekniske projekter håndteres, og ledes og hvordan et autorisationsmæssigt ansvar håndteres samt vise, hvordan man udvikler sin egen praksis i forhold til at projektere, tilrettelægge og styre udførelsen af gas- og VVS-tekniske anlæg og installationer med anvendelse af den nyeste teknologi.

Ann-Margrethe Frydenlund Jensen
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Hans Kjær Jørgensen
Hans Kjær Jørgensen Konsulent

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

7. februar 2020 - Odense C

Forløb