Sanitet

Akademimodul

Vil du lære om projektering og dimensionering af samt etablering og varetagelse af drift og vedligehold af sanitetstekniske forsyningsanlæg?
Det kan du med Sanitet og få delautorisation VVS!

Datoer og tilmeld

Få delautorisation VVS!

Fagligt indhold 

Du lærer om metoder i forhold til at projektere og dimensionere sanitetstekniske forsyningsanlæg samt etablering og varetagelse af drifts- og vedligehold af sanitetstekniske forsyningsanlæg. 

Du lærer om:

  • udluftede og ikke-udluftede spildevandsinstallationer, regnvands- og drænvandsinstallationer, pumpeanlæg, materialer, korrosion, sikring mod brand og støj
  • brugsvandsinstallationer, installationsgenstande, varmtvandsbeholdere, cirkulation, isolering, trykforøgning, vandbehandling, materialer, korrosion og støj.

Udbytte

Efter modulet kan du håndtere og tilrettelægge udførelsen af arbejder på sanitetstekniske forsyningsanlæg i et fagligt og tværfagligt samarbejde. Du kan vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende sanitetstekniske forsyningsanlæg.

Med Sanitet kan du:

  • håndtere og tilrettelægge udførelsen af arbejde på sanitetstekniske forsyningsanlæg
  • vurdere installationsformer og vælge relevante og tidssvarende løsninger samt formidle løsningsforslag til samarbejdspartnere.

Niveau

Sanitet er for dig, der vil have en delautorisation VVS eller en akademiuddannelse i VVS-installation.

Modulet hører under akademiuddannelserne VVS-installation og Energiteknologi og kan tages som en del af en fuld akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Akademimodulet er for dig med relevant erhvervserfaring, der arbejder eller vil arbejde med VVS.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb