VVS-installation

Akademiuddannelse

Ønsker du at få en fuld VVS-autorisation? Så er denne akademiuddannelse i VVS-installation noget for dig. 

Med uddannelsen i VVS-installation er du kvalificeret til selvstændigt at projektere, installere og varetage driften af systemer inden for gas og varme, vand/afløb.

Du kan integrere den nødvendige viden i forbindelse med projektering, dimensionering, installation og drift af systemer inden for gas og varme, vand/afløb.

Derudover lære du også at anvende tidssvarende teknologier og metoder inden for området. Akademiuddannelsen i VVS-installation er en fleksibel uddannelse rettet mod dig, der er i beskæftigelse.

Med en efteruddannelse i VVS bliver du kvalificeret til:

  • at søge om at blive autoriseret VVS-installatør 
  • at integrere den nødvendige viden i forbindelse med projektering, dimensionering, installation og drift af systemer inden for gas og varme, vand/afløb
  • at anvende tidssvarende teknologier og metoder inden for området

Målgruppe

Alle faglærte smede og VVS’ere.

Delautorisation

Ønsker du at kunne ansøge om delautorisation-bolig, skal du tage de første fire fag og efterfølgende en delautorisationsprøve og et delautorisationsprojekt.

Er du interesseret i VVS-installatør på fuldtid?

VVS-installatør på fuldtid

Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Moduler og opbygning

40 ECTS Obligatoriske moduler
10 ECTS Valgfrie moduler
10 ECTS Afgangsprojekt

Uddannelsen er bygget op af seks obligatoriske moduler, valgfrie moduler samt et afgangsprojekt.

Moduloversigt

Moduler uden planlagt holdstart

Klik på modulet for at skrive dig op og få besked, når du kan tilmelde dig

Adgangskrav

For at tage et akademimoduel skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, fx en relevant erhvervsuddannelse.

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Merit

Hvis du har gennemført uddannelseselementer, som svarer til dele af den akademiuddannelse, du er optaget på, kan du søge om merit og muligvis få afkortet din uddannelsestid. Kontakt os for at høre nærmere.

Færdig inden for 6 år

6-årsreglen betyder, hvis du er startet på en akademiuddannelse, skal den være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen.

Dispensation for 6-årsreglen

50.000 - 80.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder