Projektledelse med SCRUM

Akademimodul

Vil du være mester i at lede projekter med SCRUM?
I Projektledelse med SCRUM lærer du at planlægge, styre og følge op på alle faser i projekter i din organisation.

Tilmeld modul

Få indsigt i og forståelse for projektledelse og projektstyring – bliv SCRUM Master!

Fagligt indhold 

Kurset vil være bygget op med fokus på ledelsesdelen af projektlederens rolle, og den vil henvende sig til dig, som skal være eller er projektleder i enten den private eller offentlige sektor.

I forløbet vil vi derfor fokusere meget på at kæde den gængse projektlederrolle sammen med Scrum Masterens servant leadership (tjenende leder). Vi ser på, hvilke fordele dette kan have for din projektledelsesrolle, når du står og skal lede projekter i det daglige. Og så vil vi ikke mindst brug en masse tid på at forstå din rolle som facilitator i projektet.

Du vil arbejde med:

  • værktøjer til nedbrydning af projekter i små leverancer (eksempelvis via User Stories)
  • facilitering af teams herunder forståelsen af procesdesign
  • forståelsen af din egne rolle som facilitator
  • agil projektledelse (SCRUM)
  • gruppedynamik.

Udbytte

Med modulet i Projektledelse med SCRUM bliver du rustet til rollen som projektleder i din organisation. Du lærer at planlægge aktiviteter, opfølgning og evaluering i projekter, og du lærer vigtigheden af kommunikation med interessenter i projekter.

Du bliver fortrolig med:

  • planlægning, styring og opfølgning på projekter
  • projektværktøjer og metoder til etablering, analyse, styring, rapportering og dokumentation
  • foranalyse, projektetablering, projektafslutning og projektevaluering.
  • kommunikation i et projekt; interessenternes indflydelse på et projekt samt vigtigheden af en effektiv projektgruppes sammensætning.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelsen i Ledelse og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Forløbet er bygget op over 7 dages undervisning, afsluttende med den mundtlige akademieksamen i projektledelse. Du har herudover mulighed for at tage den 2 timer lange multiple choice certificering som Scrum Master på engelsk. Scrum er en særlig agil metode til projektgennemførelse og Scrum Masteren er den person, der faciliterer samarbejdet i scrum-teamet/ projektgruppen.

Modulet i projektledelse udgør 10 ECTS. Herudover vil du få 2 separate kursusdage i SCRUM Master. Du afslutter SCRUM Master-forløbet med en multiple choice-eksamen på 120 minutter.

Du får med SCRUM Master-certificering mulighed for at tilkøbe en SCRUM Product Owner-eksamen, som er en multiple choice-eksamen på 180 minutter.

Prisen for dette er 23.500 kr ex. moms og incl. bøger, eksamen og certificering.

Målgruppe

Modulet henvender sig til dig, der gerne vil arbejde med projektledelse, uanset branche og uanset forhåndskendskab til projektledelse.

Du skal forvente at forløbet kræver forberedelse ud over de 7 undervisningsdage – det er et fuldtidsstudie i den tid, du studerer.

Eiler Skovbjerg Vejleder
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb