Sagsbehandling

Akademimodul

Bliv kvalificeret til at arbejde med bestemmelserne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven og de uskrevne forvaltningsretlige principper – du kan opgradere din viden med Sagsbehandling.

Tilmeld modul

Forstå de juridiske metoder bag sagsbehandling!

Fagligt indhold

Ved at sætte forvaltningsretlige emner og regler i forhold til dit administrative arbejde, lærer du bl.a. at identificere hvornår andre juridiske rådgivere bør inddrages.

Du lærer om:

  • grundlæggende juridisk metoder
  • de retsregler og grundsætninger, der gælder for forvaltningsretlig sagsbehandling i den offentlige sektor
  • mulighederne for at føre kontrol med den offentlige forvaltnings afgørelser.

Udbytte

Gennem juridiske metoder kan du analyse og vurdere forvaltningsretlige problemstillinger samt vurdere retsvirkningerne af fejl i sagsbehandlingen.

Efter Sagsbehandling kan du:

  • formidle forvaltningsretlige problemstillinger og løsninger
  • indgå i forvaltningsretlige udviklingsprocesser
  • varetage sagsbehandlingsopgaver.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelse i Offentlig forvaltning og administration og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Sagsbehandling er et obligatoriske modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med administration i en kommune, en region eller på en af statens arbejdspladser.

Janni Frank
Janni Frank Studiesekretær, Odense
Bente Falk Nielsen
Bente Falk Nielsen Studievejleder og uddannelseskonsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul
6. januar 2020 - Vejle
17. august 2020 - Odense C
17. august 2020 - Vejle
Forløb