Sagsbehandling

Akademimodul

Kvalificer dit arbejde med bestemmelserne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven og i uskrevne forvaltningsretlige principper.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Fagligt indhold

På modulet arbejder du bl.a. med

  • de retsregler og grundsætninger, der gælder for forvaltningsretlig sagsbehandling i den offentlige sektor
  • mulighederne for at føre kontrol med den offentlige forvaltnings afgørelser
  • juridisk metode
  • retsvirkningerne af fejl i sagsbehandlingen.

Du videreudvikler dine forudsætninger for at kunne varetage sagsbehandlingsopgaver og identificere, hvornår andre juridiske rådgivere bør inddrages.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med administration i en kommune, en region eller på en af statens arbejdspladser.

Niveau

Sagsbehandling er et modul på Akademiuddannelse i offentligt forvaltning og administration.

Janni Frank
Janni Frank Studiesekretær

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

13. august 2019 - Odense C

13. august 2019 - Vejle

26. august 2019 - Odense C

6. januar 2020 - Odense C

6. januar 2020 - Vejle

Forløb