SCADA, netværk og databaser

Akademimodul

På modulet ’SCADA, netværk og databaser’ bliver du præsenteret for en eller flere af de mest almindelige anvendte SCADA software, med anvendelse af OPC kommunikation til valgfri PLC.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Der vil i forløbet blive arbejdet med gældende regler og normer, samtidigt fokuseres der på design/visualisering af en SCADA brugerflade.

På modulet vil du få viden om:

  • Typiske netværksstrukturer ved anvendelse af SCADA løsninger
  • SCDA systemer, OPC klient og OPC server
  • High Performance HMI
  • Opsamling og logning af historiske data

Når du har gennemført fagmodulet, kan du opsætte lukkede netværk og SCADA-systemer til maskin- og procesanlæg, samt OPC-klienter og –servere. Du kan definere og opsætte fjernadgang til maskinanlæg samt oprette mindre databaser til opsamling af data.

Det er en forudsætning at uddannelsens obligatoriske moduler er gennemført (EL-teknologi og integrerede automatiske enheder, Automationsdesign og Drift og vedligehold).

Ann-Margrethe Frydenlund Jensen
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Hans Kjær Jørgensen
Hans Kjær Jørgensen Konsulent

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

3. september 2019 - Vejle

8. september 2020 - Vejle

14. september 2021 - Vejle

Forløb