Solcelleanlæg

Akademimodul

Lær at identificere dine egne læringsbehov og udvikle din viden, færdigheder og kompetencer i relation til solceller. 

Tilmeld modul

Beskrivelse

Med modulet får du kompetencerne til at kunne rådgive om støtteordninger, konstruktion, installation og vedligeholdelse af solcelleanlæg.

Fagligt indhold

 • Tagkonstruktionens bæreevne
 • Fugtforhold
 • Gældende og relevant lovgivning
 • Miljø og sikkerhed
 • Situationen på markedet for solcelleprodukter
 • Korrekt kabelføring 

Udbytte

Du lærer at 
 • anvende centrale metoder og redskaber til udvælgelse af solcellers brandbeskyttelses- og præcisionssystemer samt dimensionering af komponenter hertil.
 • at anvende de europæiske teknologistandarder og mærkningssystemer og at kunne udpege en egnet placering af solcelleanlæg og dets orientering og hældning under hensynstagen til skyggeforhold, solindfald, den bærende konstruktion og anlæggets egnethed i forhold til bygningen og klimaet.
 • vurdere problemstillinger og efterfølgende at begrunde og vælge relevant metode og redskaber under overholdelse af sikkerhedskrav og standarder.
 • formidle systemets mekaniske konstruktion, komponenternes placering og systemets design og konfiguration til samarbejdspartnere og brugere.

Niveau

Ud over de generelle adgangskrav til en akademiuddannelse, skal du også have følgende kompetencer for at blive optaget:
 • kunne udpege den optimale placering af anlægget under hensynstagen til bygningens konstruktion og placering.
 • planlægge kabelføringsveje og placering af invertere.
 • have viden om og kunne vurdere korrekt montering af anlægskomponenter inden for klimaskærm.
 • beregne energibehov i forhold til bygningens specifikke behov
 • viden om og kan vejlede om korrekt tilslutning af sikkerhedsudstyr.
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Hans Kjær Jørgensen
Hans Kjær Jørgensen Konsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb