Finansiel rådgivning

Akademiuddannelse

Akademiuddannelse i Finansiel rådgivning er for dig, der ønsker en profession som ejendomsmægler og ønsker daglig kontakt med kunder i forbindelse med pengeinstitutter. Du har med uddannelsen mulighed for at specialisere dig i ejendomshandel og - administration.

Med akademiuddannelsen i finansiel rådgivning får du:

 • Forståelse og indsigt i økonomi og finansiering 
 • Kvalifikationer til selvstændigt at analysere, planlægge og gennemføre løsninger 
 • Fagligt og metodisk grundlag for analyse af forskellige problemstillinger 

Målgruppe

Akademiuddannelse i Finansiel rådgivning henvender sig primært til den  målgruppe som er kommende og nuværende kunderådgivere og kommende ejendomsmæglere.
Har du gennemført denne videreuddannelse i finansiel rådgivning, har du fremadrettet mulighed for at blive certificeret som finansiel rådgiver eller autoriseret ejendomsmægler.

Indhold og niveau

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS og består af to obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt. 

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 20 ECTS)

 • Samfundsøkonomi (10 ECTS)
 • Erhvervsjura i den finansielle sektor (10 ECTS) 

Valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

 • Boligfinansiering og -rådgivning (10 ECTS) 
 • Årsrapport og virksomhedsanalyse (10 ECTS) 
 • Pension (5 ECTS) 
 • Kredit til private (5 ECTS) 
 • Andelsbolig og ejerforeninger (5 ECTS) 
 • Ejendomsinvestering og finansiering (5 ECTS) 
 • Erhvervslejeret (5 ECTS) 
 • Skat - privat (5 ECTS) 
 • Investering (5 ECTS) 
 • Bolig 1 (5 ECTS) 
 • Rådgivning og kommunikation (10 ECTS) 

Du kan vælge at tage én af de 3 uddannelsesretninger, der specialiserer din viden inden for et fagligt område. Vær opmærksom på, at hvis du tager en uddannelsesretning, er der specifikke valgfag, du skal vælge.

 • Bank og realkredit
  • Virksomhedens investering og finansiering
  • Data, marked og afsætning
  • Finansielle forretninger 
 • Ejendomsmægler
  • Ejendomshandel 1
  • Ejendomshandel 2
  • Omsætning af fast ejendom
 • Revision
  • Virksomhedens investering og finansiering
  • Analyse af regnskabsdata
  • Revision og årsrapport

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.