Økonomi- og ressourcestyring

Akademiuddannelse

Elsker du at arbejde med tal, statistikker og analyser?

Og ønsker du at være en central medspiller ved bordet, når din virksomheds forretningsmuligheder skal afdækkes og fremtidsmuligheder skal undersøges?

Så er en akademiuddannelse i Økonomi- og ressourcestyring det rette valg for dig.

Se vores spændende uddannelsesforløb til Økonomisk controller

Bliv en nøgleperson i virksomheden

Med en akademiuddannelsei Økonomi- og ressourcestyring bliver du specialiseret i de værktøjer, der er nødvendige for at drive en virksomhed.

Du lærer bl.a. at:

  • skabe overblik over virksomhedens økonomi og ressourcer
  • vurdere investeringsmuligheder
  • udarbejde budgetter og gennemføre budgetkontrol
  • bruge ledelses- og delegeringsværktøjer.

Når du er færdiguddannet, står du stærkt til at være en virksomheds nøgleperson, når det kommer til alt, der handler om økonomi og ressourcestyring, og du har kompetencer til at arbejde på både private og offentlige arbejdspladser.

Ønsker du at vide mere om uddannelsen, så kontakt chefkonsulent Jesper Ussing Hjort i dag til en uformel snak om dine fremtidsdrømme.

Indhold og niveau

Uddannelsen er tilrettelagt meget bredt, så du har mulighed for at skræddersy den til dine ønsker og behov. Når du er færdiguddannet, har du samlet 60 ECTS, bestående af to obligatoriske fag, en række valgfag samt et afgangsprojekt.

Få et merkonom-bevis, når du har gennemført fag svarende til 40 ECTS-point inden for de merkantile akademiuddannelser. Læs mere om vores udbud af fag og moduler her.

Moduler og opbygning

20 ECTS Obligatoriske moduler
30 ECTS Valgfrie moduler
10 ECTS Afgangsprojekt

Adgangskrav

For at tage et akademimoduel skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, fx en relevant erhvervsuddannelse.

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Merit

Hvis du har gennemført uddannelseselementer, som svarer til dele af den akademiuddannelse, du er optaget på, kan du søge om merit og muligvis få afkortet din uddannelsestid. Kontakt os for at høre nærmere.

Færdig inden for 6 år

6-årsreglen betyder, hvis du er startet på en akademiuddannelse, skal den være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen.

Dispensation for 6-årsreglen

50.000 - 80.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder