Retail

Akademiuddannelse

Det er vigtigere end nogensinde før, at kunne adskille sig fra konkurrenterne, at kunne profilere sig tydeligt over for den valgte målgruppe, samt at kunne lede medarbejderne i den rigtige retning. Ønsker du at øge dine kvalifikationer inden for dette felt, så er Akademiuddannelse i Retail særligt for dig. 

Med en akademiuddannelse i retail får du:

  • Viden om, hvordan markedet ser ud
  • Viden om håndtering af kommunikation, driftsoptimering og ledelse 
  • Værktøjerne til at vælge en målgruppe, der kunne være interessant at profilere sig tydeligt over for
  • Bekendtskab med konceptstyring og god ledelse 
  • Kompetencer til at se og forstå branchen 
  • Kompetencer til at analysere, planlægge og gennemføre løsninger inden for konceptstyring, salg og indkøb i detailhandelsvirksomheder

Målgruppe

Uddannelsen er relevant for butikschefer, butiksledere, franchisetagere, afdelingsledere, varehuschefer eller salgsassistenter.

Indhold og niveau

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS og består af to obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år eller på fuldtid på 1 år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 20 ECTS)

  • Konceptstyring i detailhandlen (10 ECTS) 
  • Det personlige lederskab i detailhandlen (10 ECTS)

Valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

  • Højst 10 ECTS uden for det merkantile fagområde 

Se valgfri moduler

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Afgangsprojekt, retail 

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.