Salg og markedsføring

Akademiuddannelse

Arbejder du som key account manager, marketingsassistent, marketingskoordinater, selvstændig konsulent eller noget helt femte inden for salg og markedsføring? Så er du kommet til det helt rette sted.

Styrk din faglige profil

På akademiuddannelsen i Salg og markedsføring får du et større overblik og en styrket faglig profil inden for salg og markedsføring. Du udfordres med ny viden, som du kan overføre 1:1 i dit arbejde, samt teori om det, du beskæftiger dig med til daglig, som eksempelvis forretningsudvikling og marketingsplanlægning.

Akademiuddannelsen i Salg og markedsføring har to overordnede retninger, du kan vælge at gå i:

1. Salg

2. Digital markedsføring

 

Salg

Med studieretningen Salg får du kendskab til psykologiske værktøjer du kan bruge til at skabe resultater sammen med dine kunder. Du lærer at forstå og skabe tillid til dine kunder, så du kan snakke samme sprog, som dem du vil sælge til. Du arbejder med at udfordre dine kunder og vise dem, hvilken værdi dit produkt eller din service skaber for dem. Derudover arbejder du med dine egne konkrete udfordringer, så kan du møde ekstra forberedt til dine kundemøder.

Fag:

  • Vil du gerne blive endnu bedre til at lukke aftaler, skal du vælge faget Salg og salgspsykologi.
  • Ønsker du større overblik over hele virksomhedens arbejde med salg, kan du tage faget Strategisk salg og Key Account Management. Her arbejder du stadig med dit salg, og du får redskaber til at brede dit salg ud i forskellige sammenhænge både med dine kunder (eksternt) og i din afdeling (internt).
  • Vil du arbejde med Salgsledelse, har du mulighed for at dykke ned i ledelsesteorierne med fokus på at lede en salgsafdeling. 

Digital markedsføring

Vil du have overblikket over de digitale redskaber, du kan bruges i markedsføringen i dag? Så skal du tage studieretningen Digital markedsføring. Her lærer du at forstå begreber, modeller og værktøjer inden for digital markedsføring, så du kan blive dit firmas go-to-medarbejder, når produkter og servicer skal markedsføres online.

Fag:

Ønsker du at komme mere i dybden med konkrete problemstillinger, kan du tage fagene Sociale medier og indhold, SEO (søgemaskineoptimering) eller E-mail marketing.

  • Med faget Sociale medier og indhold lærer du om tidens respektive trends og tendenser inden for sociale medier, herunder strategier for indholdsproduktion og influencermarketing.
  • Du kan også tage faget E-mailmarkedsføring, hvor du lærer om grundlæggende begreber, metoder og værktøjer inden for e-mailmarkedsføring, herunder opbygning af e-mailbase, strategier for e-mailmarkedsføring og kundeloyalitet.
  • Ønsker du at komme endnu mere i dybden med udvikling og opsætning af din hjemmeside, skal du vælge faget SEO (søgemaskineoptimering), hvor du lærer at designe hjemmesider gennem data og analyser.

Få et merkonom-bevis, når du har gennemført fag svarende til 40 ECTS-point inden for de merkantile akademiuddannelser. Læs mere om vores udbud af fag og moduler her.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført én af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Vejledning til meritansøgning

Dispensation fra 6-års reglen

En akademiuddannelse skal gennemføres inden seks år, fra du er startet på uddannelsen. Der er dog i særlige tilfælde mulighed for at dispensere for denne 6 års-regel.

Vejledning til ansøgning om dispensation 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris

Prisen for en fuld akademiuddannelse ligger mellem 50.000 og 80.000 kr.

Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger.

Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. Derudover kan du have et løntab på undervisningsdagene.

Tilskudsmuligheder

Kompetencefonde:

Her kan du ofte søge tilskud fra den kompetencefond som er aftalt i din overenskomst. Tal evt. med din tillidsrepræsentant eller tag kontakt til din fagforening.

Tilskuddet dækker for det meste både deltagerbetaling og løntab. Søger du en kompetencefond om tilskud skal du også søge de statslige tilskud som er Omstillingsfond og SVU.

Omstillingsfond:

Du kan få op til 10.000 kr. om året til fag fra akademiuddannelserne fra Omstillingsfonden til dækning af deltagerbetaling, hvis du

  • Ikke har en videregående uddannelse
  • Er lønansat (ikke selvstændige)

Læs mere om mulighederne for støtte fra Omstillingsfonden

Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU:

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. 

Enten får du SVU som kompensation for din løn - eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. 

Læs mere om hvordan du søger SVU på www.svu.dk

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning.

Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Har du spørgsmål?

De forskellige tilskudsmuligheder kan godt være lidt udfordrende at få søgt og de skal alle søges i god tid inden start.

Kontakt derfor vejleder Lars Grøndahl Schou for flere informationer eller aftale om personlig vejledning.

Tlf. +45 2912 7675 eller lagr@ucl.dk

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder