Salg og markedsføring

Arbejder du som key account manager, marketingsassistent, marketingskoordinater, selvstændig konsulent eller noget helt femte inden for salg og markedsføring? Så er du kommet til det helt rette sted.

Styrk din faglige profil

På akademiuddannelsen i Salg og markedsføring får du et større overblik og en styrket faglig profil inden for salg og markedsføring. Du udfordres med ny viden, som du kan overføre 1:1 i dit arbejde, samt teori om det, du beskæftiger dig med til daglig, som eksempelvis forretningsudvikling og marketingsplanlægning.

Akademiuddannelsen i Salg og markedsføring har tre overordnede retninger, du kan vælge at gå i:

1. Salg
2. Digital markedsføring
3. Markedsføring.

Salg

Med studieretningen Salg får du kendskab til psykologiske værktøjer du kan bruge til at skabe resultater sammen med dine kunder. Du lærer at forstå og skabe tillid til dine kunder, så du kan snakke samme sprog, som dem du vil sælge til. Du arbejder med at udfordre dine kunder og vise dem, hvilken værdi dit produkt eller din service skaber for dem. Derudover arbejder du med dine egne konkrete udfordringer, så kan du møde ekstra forberedt til dine kundemøder.

Fag:

  • Vil du gerne blive endnu bedre til at lukke aftaler, skal du vælge faget Salg og salgspsykologi.
  • Ønsker du større overblik over hele virksomhedens arbejde med salg, kan du tage faget Strategisk salg. Her arbejder du stadig med dit salg, og du får redskaber til at brede dit salg ud i forskellige sammenhænge både med dine kunder (eksternt) og i din afdeling (internt).

Digital markedsføring

Vil du have overblikket over de digitale redskaber, du kan bruges i markedsføringen i dag? Så skal du tage studieretningen Digital markedsføring. Her lærer du at forstå begreber, modeller og værktøjer inden for digital markedsføring, så du kan blive dit firmas go-to-medarbejder, når produkter og servicer skal markedsføres online.

Fag:

Ønsker du at komme mere i dybden med konkrete problemstillinger, kan du tage fagene Sociale medier og indhold, SEO (søgemaskineoptimering) eller E-mail marketing.

  • Med faget Sociale medier og indhold lærer du om tidens respektive trends og tendenser inden for sociale medier, herunder strategier for indholdsproduktion og influencermarketing.
  • Du kan også tage faget E-mailmarkedsføring, hvor du lærer om grundlæggende begreber, metoder og værktøjer inden for e-mailmarkedsføring, herunder opbygning af e-mailbase, strategier for e-mailmarkedsføring og kundeloyalitet.
  • Ønsker du at komme endnu mere i dybden med udvikling og opsætning af din hjemmeside, skal du vælge faget SEO (søgemaskineoptimering), hvor du lærer at designe hjemmesider gennem data og analyser.

Markedsføring

I studieretningen Markedsføring er der tre obligatoriske fag, der tilsammen giver dig den overordnede viden om markedsføring. Du kan tage fagene i vilkårlig rækkefølge, men det giver god mening at tage dem på følgende måde:

Niveau og omfang

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS og indeholder et grundfundament bestående af fagene Marketingsstrategi og forretningsudvikling, Markedsinformation og -analyse samt Marketingsplanlægning og forhandling. Herudover kan du tilvælge valgfag til viderekvalificering.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført én af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Vejledning til meritansøgning

Dispensation fra 6-års reglen

En akademiuddannelse skal gennemføres inden seks år, fra du er startet på uddannelsen. Der er dog i særlige tilfælde mulighed for at dispensere for denne 6 års-regel.

Vejledning til ansøgning om dispensation 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Pris

Prisen for en fuld akademiuddannelse ligger mellem 50.000 og 80.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Tilskudsmuligheder

Hvis du er kommunalt eller regionalt ansat, kan du søge tilskud op til 25.000 kr. Tjek om din fagforening er en del af samarbejdet og ansøg på

Du kan få op til 10.000 kr. om året til akademiuddannelse fra Omstillingsfonden, hvis du 

  • Ikke har en videregående uddannelse
  • Er i job
  • Er deltidsstuderende.

Læs mere om mulighederne for støtte fra Omstillingsfonden

Sådan gør du, når du vil søge midler fra Omstillingsfonden

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Kompetence- og Organisationsudvikling på 63 18 30 00 eller kompetenceudvikling@ucl.dk for flere informationer eller aftale om personlig vejledning.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Har du spørgsmål?

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00