Familieterapi og relationel praksis, afgangsprojekt

Diplommodul

Fordyb dig i en faglig problemstilling og præsenter konkrete løsningsforslag og udviklingsmuligheder på baggrund af analyse, diskussion og perspektivering af indsamlet empiri.

Tilmeld modul

Gå i dybden med et fagligt emne

Fagligt indhold

Afgangsprojektet skal udarbejdes som en skriftlig opgave, som udformes enten individuelt eller i en gruppe.

I arbejdet med projektet skal du

  • vælge en problemformulering, som ønske belyst.
  • begrunde valget af problemformulering
  • diskutere problemformuleringen ud fra forskellige begreber og perspektiver
  • præsentere forskellige tilgange til det videre arbejde med problemformuleringen.

Udbytte

Når du har gennemfært afgangsprojektet, har du vist, at du:

  • har viden om den valgte problemstilling, herunder indsigt i aktuel praksis samt anvendte teorier og metoder inden for det valgte emneområde
  • kan forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis i forhold til den valgte problemstilling.
  • kan anvende systematiske, metodiske og formmæssige krav i forhold til afgangsprojektet.
  • kan anvende relevante undersøgelsesmetoder og teorier i forhold til den valgte problemstilling samt begrunde disse
  • kan analysere og vurdere en problemstilling i praksis samt vælge og begrunde de valgte løsningsmuligheder gennem skriftlig formidling.

 

Målgruppe og niveau

Afgangsprojektet er obligatorisk for alle studerende på Diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis.

 

Susanne Fallesen Studiesekretær
Bente Falk Nielsen Studievejleder og uddannelseskonsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Forløb