Afgangsprojekt Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Diplommodul

Afprøv dine kompetencer i et selvvalgt, praksisorienteret projekt.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Fagligt indhold

Afgangsprojektet er din mulighed for at afprøve dine færdigheder i et praksisorienteret projekt. Du fordyber dig i en problemstilling. Gennem analyse, diskussion og perspektivering af indsamlet empiri præsenterer du konkrete løsningsforslag og udviklingsmuligheder.

Målgruppe

Modulet er obligatorisk for alle studerende på Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration.

Struktur 

Afgangsprojekt er et obligatorisk modul på Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration.

Anne Katrine Meldgaard Philipsen
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

23. august 2019 - Odense C

23. august 2019 - Vejle

16. januar 2020

16. januar 2020

Forløb