Beskæftigelse og Samfund

Diplommodul

Vil du have viden om de nyeste teorier om arbejdsmarked og beskæftigelse? Specialisér dig i beskæftigelses- og erhvervspolitiske hovedstrategier samt arbejdsmarkedets og beskæftigelsespolitikkens udvikling.

Tilmeld modul

Få nye tilgange til arbejdet med beskæftigelsesindsatsen!

Fagligt indhold 

Du lærer at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger, så du kan begrunde og træffe relevante beslutninger i forbindelse med myndighedsudøvelse.

Med indsigt i arbejdsmarkedsområdet, arbejdsmarkedets og beskæftigelsespolitikkens udvikling, har du mulighed for at videreudvikle din egen praksis.

Du får viden om:

  • arbejdsmarkedets udvikling, dynamik og funktionsmåde
  • relationen mellem beskæftigelsespolitik og øvrige politikområder
  • globalisering, fleksibilitet og kvalifikationskrav
  • understøttende redskaber til kvalificering af indsatsen i det professionelle arbejde.

Udbytte

Du bliver i stand til selvstændigt at indgå i den professionel rolle i mødet med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere, hvor du kan træffe relevante beslutninger i forbindelse med myndighedsudøvelse i samarbejdet med borgere og virksomheder.

Efter Beskæftigelse og Samfund kan du:

  • formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller inden for beskæftigelsesområdet til borgere, fagfæller og samarbejdspartnere
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver i kvalificeringen af beskæftigelsesindsatsen.

Niveau

Modulet hører under den diplomuddannelsen i Beskæftigelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Beskæftigelse og Samfund er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder inden for arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelse.

Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær
Maja Tommerup Kleiner
Maja Tommerup Kleiner Konsulent og uddannelsesansvarlig

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb