Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser

Diplommodul

Kvalificer dit arbejde med deltageres forskellige forudsætninger, adfærdsmønstre og handlemåder, så du bedre kan tilrettelægge læringsmiljøer.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Fagligt indhold 

På modulet arbejder du bl.a. med

  • særtræk hos deltagere i de erhvervsrettede uddannelser
  • udviklingspsykologi og livsbue/lifespan
  • ungdoms- og kulturteorier og voksenliv og voksenkultur
  • identitetsudvikling og dannelse
  • teorier om deltagere med specifikke forudsætninger og særlige behov
  • motivation, modstand og mestring.

På modulet lærer du, hvordan du bliver bedre til at støtte, vejlede og undervise forskelligartede elever og kursister under hensynstagen til individuelle behov.

Målgruppe 

Modulet er for dig, der fx arbejder som – eller ønsker at arbejde som – lærer ved en erhvervsskole, en arbejdsmarkedsuddannelse, en SOSU-skole eller et AMU-center.

Struktur 

Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser er et modul på diplomuddannelse i Erhvervspædagogik.

Anne Katrine Meldgaard Philipsen
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

27. januar 2020 - Odense M

Forløb