Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen

Diplommodul

Vil du være bedre til at tage udgangspunkt i borgerens behov og forudsætninger, når du tilrettelægger beskæftigelsesindsatsen?
Styrk dine værktøjer til at tilrettelægge og koordinere forløb for personer med nedsat arbejdsevne og behov for rehabilitering generelt.

Tilmeld modul

Få nye teorier og begreber til praksisarbejdet med rehabilitering!

Fagligt indhold 

Med teoretiske og metodiske kompetencer i rehabilitering, bliver du klar til at tilrettelægge koordinerede og helhedsorienterede ressourceforløb i samarbejde med andre professioner og aktører på området.

Du får viden om:

  • det rummelige arbejdsmarked
  • arbejdsevne, funktionsevne og fastholdelse
  • koordinatorrollen og helhedsorienteret indsats samt inddragelse af borgeren.

Udbytte

Du bliver i stand til selvstændigt at indgå i og udvikle indsatsen i et tværprofessionelt samarbejde, hvor du kan følge systematisk op på indsatser og resultater.

Efter Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen kan du:

  • tilrettelægge virksomhedsrettede indsatser med støtte til borgeren, fx mentorstøtte
  • mestre den motiverende og resultatskabende samtale med borgeren samt mestre dialogen med virksomhederne og understøtte virksomhedens relation til borgeren i en virksomhedsrettet ordning.

Niveau

Modulet hører under den diplomuddannelsen i Beskæftigelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder inden for arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelse.

Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær
Maja Tommerup Kleiner
Maja Tommerup Kleiner Konsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb