Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen

Diplommodul

Vil du være bedre til at tage udgangspunkt i borgerens behov og forudsætninger, når du tilrettelægger beskæftigelsesindsatsen?
Styrk dine værktøjer til at tilrettelægge og koordinere forløb for personer med nedsat arbejdsevne og behov for rehabilitering generelt.

Vi tilbyder – i tæt samarbejde med jer – at skræddersy forløb, som passer til jeres organisation. Se mere her

Tilmeld modul

Styrk dine kompetencer til at arbejde med rehabilitering til job og uddannelse!

Fagligt indhold 

Ny viden, teori og begreber styrker dine kompetencer i tilrettelæggelse af rehabiliterende forløb i samarbejde med borgeren, andre fagprofessionelle og aktører i borgerens private og professionelle netværk.

Du får viden om:

  • De retlige regler og politiske intentioner med indsatsen
  • Begreber som arbejdsevne, funktionsevne, recovery og rehabilitering
  • Effekten af indsatser, der kan indgå i et rehabiliteringsforløb
  • Koordination og samarbejde om en helhedsorienteret indsats, der tager afsæt i borgerens ønsker og behov.

Udbytte

Du bliver i stand til selvstændigt at indgå i og udvikle indsatsen i et tværprofessionelt samarbejde, hvor du kan følge systematisk op på indsatser og resultater.

Efter Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen kan du:

  • Omsætte de politiske intentioner og teorier til konkrete handlinger og følge systematisk  op på indsatser og resultater
  • Mestre den motiverende og resultatskabende samtale med borgeren og understøtte en virksomhedsrettet indsats til borgeren
  • tilrettelægge koordinerede og helhedsorienterede forløb i samarbejde med virksomheder og andre aktører på området.

Niveau

Modulet hører under den diplomuddannelsen i Beskæftigelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder inden for beskæftigelsesområdet. 

Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær
Maja Tommerup Kleiner
Maja Tommerup Kleiner Konsulent og uddannelsesansvarlig

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb