Særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen

Diplommodul

Vil du lære om den nyeste forskning om forskellige målgrupper inden for beskæftigelsesindsatsen? Lær om det rummelige arbejdsmarked og styrk dine kompetencer til at forstå og reflektere over problemstillinger i tilknytning til vejledning og motivation af arbejdssøgende.

Tilmeld modul

Sæt fokus på kulturforståelse og interkulturel kompetencer!

Fagligt indhold 

Med viden om og forståelse for inklusions- og eksklusionsmekanismer, lærer du at reflektere over problemstillinger i tilknytning til vejledning og motivation af arbejdssøgende.

Du får viden om:

  • teorier om arbejdets betydning, arbejdsløshedens konsekvenser og marginalisering
  • teorier om den arbejdssøgendes situation
  • beskæftigelsesrettede handlemuligheder
  • borgerinddragelse.

Udbytte

Efter Særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen kan du:

  • vurdere og anvende forskellige relevante teorier og metoder samt træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger
  • tilrettelægge handlingsplaner i samarbejde med borgeren
  • indgå i dialog om etiske spørgsmål vedrørende beskæftigelsesindsatsen i forhold til borgeren.

Niveau

Modulet hører under den diplomuddannelsen i Beskæftigelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder inden for arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelse.

Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær
Maja Tommerup Kleiner
Maja Tommerup Kleiner Konsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb