IT-sikkerhed

Top up/overbygning

For dig der vil være med i front i kampen mod hackerangreb og IT-kriminalitet. 

Bliv specialist i IT-sikkerhed

IT-Sikkerhed har som noget nyt Vinterstart

IT-sikkerhed spiller en stadig større rolle i private og offentlige virksomheder, når det handler om at beskytte virksomhedens computersystemer og data. I takt med at IT-kriminelle bliver smartere, bedre organiserede og stadigt mere ressourcestærke er kompetencer inden for IT-sikkerhed i højere kurs end nogensinde før.

Med den 1 ½-årige top up-uddannelse i IT-sikkerhed lærer du at minimere risikoen ved IT-angreb, reagere hurtigt og effektiv i tilfælde af angreb og at begrænse skaden på vigtige systemer. Du bliver specialist i at opbygge robuste IT-systemer, og du lærer hvordan du bruger den rigtige teknik og de rette procedure til at understøtte virksomhedens forretning og afskrække IT-kriminelle.

På uddannelsen arbejder vi i krydsfeltet mellem forretning, teknik, kommunikation og social adfærd. Som specialist i IT-sikkerhed skal du derfor både have en god teknisk forståelse og kunne formidle procedure, gode vaner og IT-sikkerhedsmæssige tiltag til resten af organisationen. Dette indebærer bl.a. et tæt samarbejde med ledelsen og brugerne.

Undervejs på uddannelsen vil du få værktøjerne til selvstændigt at kunne analysere, planlægge og vurdere sikkerhedsmæssige forhold ved drift, kontrol og udvikling i både private og offentlige virksomheder.

Du har også mulighed for at tage vores Diplomuddannelse i IT-sikkerhed. 

Professionsbacheloroverbygningen i IT-sikkerhed tager 1½ år og er en top up på datamatiker- og IT-teknologuddannelsen. Uddannelsen består af en række moduler og valgfag, praktikforløb og bachelorprojekt fordelt over tre semestre.

1. og 2. semester

Under uddannelsen vil vi arbejde i dybden med disse seks moduler:

 • Introduktion til IT-sikkerhed
 • Sikkerhed IT-governance
 • Systemsikkerhed
 • Netværks- og kommunikationssikkerhed
 • Softwaresikkerhed
 • Videregående sikkerhed i IT-governance.

Valgfagene vil variere men kan eksempelvis være web security, security audits og moderne netværksmonitorering.

3. semester

På det tredje semester skal du i praktik i en virksomhed. Her får du mulighed for at koble din tillærte teori med den praktiske virkelighed, som du skal ud og være en del af som færdiguddannet. Semestret og uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, som ofte udarbejdes sammen med praktikvirksomheden.

BEMÆRK: Dele af undervisningsmaterialet kan være på engelsk, ligesom udvalgte fag på uddannelsen kan blive gennemført på engelsk. Eksamensopgaver og projekter afleveres på dansk, men du kan som studerende søge dispensation, hvis du ønsker at aflevere på engelsk.

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod.

Til virksomheder: Få en praktikant fra UCL

Med en praktikant fra IT-sikkerhed får din virksomhed tilført en værdifuld ressource der vil indgå i medarbejderstaben i en periode på 3 måneder.

Læs mere om hvordan en studerende fra IT-sikkerhed kan hjælpe din virksomhed

Læs mere om mulighederne for at få en praktikant her

Jobmuligheder

Som professionsbachelor i IT-sikkerhed kan du professionelt og selvstændigt stå for analyse, planlægning og vurdering af IT-sikkerheden i forbindelse med drift, kontrol og udvikling af IT-systemer.

Typiske jobtitler for færdiguddannede professionsbachelorer i IT-sikkerhed er:

 • IT-sikkerhedskonsulent
 • IT-sikkerhedsansvarlig
 • Programmør
 • Sikkerhedskoordinator
 • Netværkstekniker

Adgangskrav

Adgang med disse erhvervsakademiuddannelser

 • Datamatiker
 • IT-teknolog
 • Automationsteknolog med netværksfag som tilvalg efter individuel vurdering (ingen SU i sommerferien - læs mere)

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven, eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten.                                

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Frit optag

På denne uddannelse er der frit optag. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads.

Minimumsdimensionering

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen, hvis der er for få ansøgere.

Betinget optag

På denne uddannelse tilbyder vi betinget optag. Det betyder, at hvis du ikke består fx din afsluttende eksamen, kan du alligevel blive tilbudt en studieplads, som så er betinget af at du inden studiestart består, det du mangler at bestå på uddannelsen.

Hvis du kan optages og får tilbudt en studieplads, skal du senest ved studiestart i september eller februar dokumentere, at du har bestået din adgangsgivende uddannelse.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse via Nemstudie.dk eller ved at klikke på knappen ”Ansøg nu” øverst på denne side.

Svar på ansøgning

Du får svar på din ansøgning via Nemstudie, 7. juli.

På Nemstudie kan du følge med i behandlingen af din ansøgning om optagelse. Du kan se ansøgningens status lige fra den dag UCL modtager din ansøgning og indtil du den 7. juli evt. får tilbudt en studieplads. På Nemstudie kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet.

Vær opmærksom på, at de notifikationer, som UCL sender dig når der er sket noget nyt med din ansøgning, kan havne som spam i din mail. Tjek derfor jævnligt for spam eller få dit mailprogram til at acceptere notifikationerne. Du kan også altid logge på Nemstudie og tjekke din ansøgning for nye beskeder.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

Kontakt uddannelsen

Har du spørgsmål til undervisningen, så skriv til Uddannelsesleder Morten Veng Christensen. Du er også meget velkommen til at besøge os på Seebladsgade i Odense. Send gerne en mail inden dit besøg for at lave en aftale.

Til virksomheder: Få en praktikant fra UCL

Med en praktikant fra IT-sikkerhed får din virksomhed tilført en værdifuld ressource, der vil indgå i medarbejderstaben i en periode på 3 måneder.

Læs mere om mulighederne for at får en praktikant her

Adresse

Uddannelsen har adresse på Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelsen
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

 

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Optagelse - kontakt

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Tlf: 6318 3333

Du kan ringe til os:

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 10.00-12.00
Fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.

Optagelse og vejledning

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.