Ledig studieplads med start februar 2024

Sygeplejerske - merit

Professionsbachelor

Meritforløbet til sygeplejerske er for dig, der har en baggrund som social- og sundhedsassistent. Du skal vælge meritforløbet, hvis du gerne vil have:

 • Øgede kompetencer
 • Større ansvar og indflydelse
 • Flere jobmuligheder
Varighed 2,5-3 år (6-9 mdr. praktik)
Sted Odense, Svendborg, Vejle
Odense, Svendborg, Vejle
Studiestart September og Februar
Næste ansøgningsfrist -
Kontakt os Kontakt os
Ansøgning åbner 1. februar
Hør hvorfor Nana valgte meritforløbet til sygeplejeske 2:43

Arbejdsliv og karriereveje

Sygeplejerskeuddannelsen åbner for mange karrieremuligheder.

Lige fra sygehusenes mange forskellige afdelinger til den kommunale sundhedstjeneste med borgernær sygepleje. Og drømmer du om andre karriereveje, kan du fx også blive underviser eller forsker.

Sygeplejersker gør en stor forskel

Patienterne er børn og unge, voksne og ældre, raske og syge.

Gennem tryghed, tillid og troværdighed skal du etablere gode relationer til patienterne og borgerne og imødekomme deres behov for sygepleje.

Og du får som sygeplejerske brug for at holde hovedet koldt og hjertet varmt i en hverdag, hvor du både skal tage ansvar, have overblik og drage omsorg.

På offentlige eller private sygehuse arbejder sygeplejersker bl.a. på:

 • Intensiv- og akutafdelinger
 • Skadestuer
 • Ambulatorier
 • Medicinske og kirurgiske sengeafdelinger
 • Psykiatriske afdelinger
 • Børneafdelinger
 • Barselafdelinger.

I kommunerne arbejder sygeplejersker ofte inden for:

 • Hjemmesygepleje
 • Sundhedspleje
 • Plejecentre og ældrecentre
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Sundhedscentre
 • Kommunale akutfunktioner
 • Socialpsykiatriske botilbud.

Sygeplejersker arbejder også inden for fx:

 • Arbejdstilsynet
 • Lægepraksis
 • Hospice
 • Asylcentre
 • Fængselsvæsenet
 • Forsvaret
 • Medicinalindustrien
 • Forsker
 • Undervisning og konsulentvirksomhed
 • Undervisning på Professionshøjskoler eller Social- og sundhedsskoler

Mange sygeplejersker rejser også ud med deres fag. Det sker bl.a. gennem:

 • Nødhjælpsorganisationer
 • Læger Uden Grænser.

Der findes 7 specialuddannelser, der bygger videre på en professionsbacheloruddannelse til sygeplejerske:

 • Anæstesisygepleje (narkosesygeplejerske).
 • Intensiv sygepleje.
 • Psykiatrisk sygepleje.
 • Kræftsygepleje.
 • Infektionshygiejne (hygiejnesygeplejerske).
 • Sundhedspleje (specialuddannelse til sundhedsplejersker).
 • Den borgernære sygepleje.

Andre muligheder for videreuddannelse
Med en professionsbacheloruddannelse som sygeplejerske åbnes også døre til:

 • Kandidatuddannelser på danske og udenlandske universiteter.
 • Forskeruddannelser (ph.d.).
 • Diplomuddannelser.
 • Masteruddannelser.

Mød sygeplejersker på arbejde

Michéle efter et år som sygeplejerske: Det er mit livs bedste valg 2:48

Stine arbejder med kræftramte børn og deres familier

- Jeg yder sygepleje og omsorg, og jeg hjælper børnene og deres familier med at give dem redskaber til at håndtere de vilkår, de har fået med en kræftsygdom.

Benjamin tager sig af de mest kritisk syge patienter

- Det er en kritisk fase i et menneskes liv, når man bliver indlagt på et sygehus. Det bedste ved at være sygeplejerske er, at jeg kan hjælpe et andet menneske i den fase.

Alene på OUH og Sygehus Lillebælt er der over 30 forskellige kliniske afdelinger. Udenfor sygehusene har du også et hav af karriereveje. Lige fra Forsvaret eller forskning til sundhedspleje eller hjemmesygepleje med fokus på børn eller ældre.

Anne Uhrskov Jochimsen

Underviser på UCL's sygeplejerskeuddannelse

Stine er leder på en stor sygehusafdeling 1:07
Morten er akutsygeplejerske i private hjem 1:25

Uddannelsens forløb

Meritforløbet til sygeplejerske tager 2½ år, hvis du læser i Vejle og 3 år, hvis du læser i Odense eller Svendborg.

Forskellen skyldes, at forløbet i Vejle har et særligt komprimeret teoriforløb og lidt mindre praktik end i Odense og Svendborg.

Et særligt tilrettelagt forløb

Meritforløbet er et særligt tilrettelagt forløb.

Det betyder, at meritforløbet på UCL's sygeplejerskeuddannelse er planlagt uden studiepauser undervejs.

Derfor bliver du igennem uddannelsen oftest tilknyttet forskellige hold af studerende, der går på det ordinære forløb. Du skal forvente, at du og dine medstuderende på meritforløbet en-to gange i løbet af uddannelsen skifter hold.

Du får med meritforløbet til sygeplejerske samme læringsudbytte som studerende på den almindelige sygeplejerskeuddannelse.

I løbet af uddannelsen lærer du at arbejde med alt fra sundhedsfremme og forebyggelse over behandling og rehabilitering til lindring, pleje og omsorg.

Du lærer at udøve sygepleje og om at være patient
Sygeplejefaget fylder lidt over halvdelen af uddannelsen.

På hvert semester er der 2 væsentlige aspekter fra sygeplejefaget:

 • Læren om at udøve sygepleje (curologi)
 • Læren om at være patient (patientologi)

I sygeplejefaget arbejder du i begyndelsen af studiet med kropspleje. Det handler om omsorg, hygiejne, kroppens naturlige funktioner og blufærdighed. Emnet kropspleje handler også om sundhedsfremme, forebyggelse af komplikationer og kommunikation.

I sygeplejefaget kommer du også til at arbejde med fænomener som smerte, angst, død, sorg og håb. I den forbindelse ser vi på sygeplejerskens rolle i forhold til patienter og pårørende.

Talentforløb
I løbet af uddannelsen kan du søge optagelse på særlige talentforløb, hvor du arbejder med et område, du har særlig interesse for.

Talentforløbene kræver en øget arbejdsindsats, og du får mulighed for at få ekstra ECTS-point uden at forlænge uddannelsen.

Du har både forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde i grupper samt masser af muligheder for at prøve teorien af i praksis.

Undervisningslokaler ligner virkelighedens verden
Den praktiske del af undervisningen foregår blandt andet i simulationsfaciliteter. De er indrettet som en sengestue på en sygehusafdeling eller som en privat bolig.

I vores simulationsfaciliteter kan du i trygge rammer afprøve og øve mange af de opgaver og sygeplejefærdigheder, du kommer til at stå over for, når du skal i praktik eller i job som sygeplejerske.

Du øver på medstuderende og simulationsdukker
Du kommer både til at øve dig på dine medstuderende og på særlige simulationsdukker.

Simulationsdukkerne kan indstilles til forskellige sygdomsforløb med host, skiftende puls osv. Du og dine medstuderende kan fx øve injektionsteknik eller måling af puls, så I får en god fornemmelse af, hvordan man håndterer patienter i bestemte situationer.

Sundhedsvidenskabelige fag

 • Sygepleje.
 • Sygdomslære.
 • Farmakologi.
 • Forskningsmetodologi.
 • Folkesundhed.
 • Ernæringslære.
 • Ergonomi.
 • Sundhedspædagogik.

Naturvidenskabelige fag

 • Anatomi, fysiologi og biokemi.
 • Mikrobiologi.

Humanistiske fag

 • Pædagogik.
 • Kommunikation og psykologi.
 • Etik.
 • Filosofi og religion.

Samfundsvidenskabelige fag

 • Organisation/ledelse og jura.
 • Sociologi.

Se uddannelsens studieordning, semesterbeskrivelser og øvrige dokumenter.

Se studiedokumenter

Praktik og internationale muligheder

Meritforløbet byder i Vejle på 6 måneders praktik og i Odense og Svendborg på ca. 9 måneders praktik.

Både i Vejle, Odense og Svendborg er du i praktik på hele 6. semester. Her er du i praktik mere end et sted indenfor sygehusvæsnet, den kommunale sektor og psykiatrien.

I Odense og Svendborg har du derudover et 8 ugers praktikophold på 4. semester. Det kan enten være på et sygehus, i den kommunale sektor eller i psykiatrien.

I praktikken lærer du at:

 • Tale med mennesker i vanskelige situationer
 • Udføre tekniske procedurer
 • Planlægge din egen tid
 • Vurdere og begrunde dine handlinger
 • Samarbejde
 • Vejlede borgere om sundhed.

Du lærer at samarbejde med andre faggrupper for at skabe de bedste løsninger for borgerne og patienterne. Og via dit samarbejde med sygeplejersker i praksis udvikler du en professionel adfærd.

Vejledning og evaluering
I praktikken er du tilknyttet en klinisk vejleder, som er en erfaren sygeplejerske med særlig uddannelse i vejledning.

I praktikken samarbejder du med din vejleder om at udarbejde og følge din individuelle studieplan, så du kan opfylde både uddannelsens krav og dine egne ønsker og uddannelsesbehov.

Evaluering er et vigtigt element i praktikken, så du hele tiden kender dit faglige standpunkt og ved, hvad du skal arbejde med at videreudvikle. Desuden er der prøver.

Sygeplejerskeuddannelsen i Odense har praktikpladser i kommunerne Assens, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Kerteminde og Odense. Praktikken på sygehuset er på OUH i Odense.

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle har praktikpladser i kommunerne Kolding, Fredericia, Middelfart og Vejle. Praktikken på sygehuset er på Sygehus Lillebælt (Kolding, Middelfart og Vejle).

Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg har praktikpladser i kommunerne Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø. Praktikken på sygehuset er på OUH i Odense og Svendborg.

Du kan tage på et udlandsophold i din studietid på 3 måder:

 • En praktikperiode i udlandet
 • Et studieophold ved en uddannelsesinstitution i udlandet
 • Kurser af kortere eller længere varighed i udlandet.

Vi har erfaringerne med at sende studerende til lande i store dele af verden - både i og uden for Europa.

Økonomi og udlandsophold
Du kan tage din SU med under dit udlandsophold. Derudover er der forskellige muligheder for at søge om stipendier – alt efter hvor du rejser hen.

Du kan også få en international vinkel på din uddannelse ved at vælge et engelsksproget teoriforløb på UCL’s sygeplejerskeuddannelse.

Der sker via Internationalisation at Home, hvor du følger teoretiske forløb i Danmark sammen med udenlandske studerende.

Studiested og studieliv

UCL Niels Bohrs Allé
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Fra sansesal til røntgenrum

UCL Niels Bohrs Allé har en lang række faciliteter tilknyttet uddannelserne. Der er DidakTech lab med 3D-printere, 3D-skannere, robotter, droner og VirtualReality-udstyr, der er CT- og MR-scannere.

Her finder du også sengestuer og simulationsrum, bevægelsesrum og sanserum, storkøkkener og udekøkkener, shelters og bålsteder.

Vild med bold

UCL FC er UCL's helt eget fodboldhold for både mænd og kvinder.

Det er en social og hyggelig klub, som primært er tiltænkt studerende på UCL, men der er plads til alle, også selvom man ikke er fra UCL, og ikke har de store fodboldevner.

UCL FC handler om at være fysisk aktiv i sjove og kreative rammer, og om at mødes på kryds og tværs af studier og årgange.

Der er altid plads til nye spillere.

Slip kreativiteten løs med musik

Hvert år samles en flok studerende fra UCL på Niels Bohr Allé og skriver, instruerer og opfører et musikalsk teaterstykke. Teatergruppen er en selvstændig forening, der selv står for alle aspekter af forestillingen, fra scenografi til musikken. Studerende fra alle UCL campusser er velkomne, uanset erfaring. For selvom forestillingens indhold og udtryk er i centrum, handler teatergruppen lige så meget om sammenhold imellem de studerende.

Grotten

Fredagsbaren på Niels Bohrs Allé hedder Grotten. Men hvis du tror, at det betyder en mørk og dunkel kælder, så tager du fejl.

Listigt placeret under rampen til hovedindgangen ligger lokalerne lyst og venligt med store glaspartier. Her er en summen af liv, når de studerende slår sig løs om fredagen. Det er også her, man kan finde Fastelavnsbar, Disneyquiz, beerpong turneringer og meget andet. Som en ekstra bonus kan man bruge de store lokaler til studiearbejde i løbet af ugen.

UCL Klostervænget
Klostervænget 2-4
5700 Svendborg

Svendborg - en kulturby

Svendborg har en masse at byde på i forhold til kultur. Byen har en lang historie indenfor kunst og musik og byder på en lang række forskellige spillesteder og barer med live-optrædener. Der er alt fra Jazz til metal, fra undergrund til de større navne, fra store koncertsale og mindre intime spillesteder.

Er man mere til teater og kulturarrangementer end fest og rockkoncerter, så kan man med fordel tjekke Kulturhus Svendborg ud.

Hulen

Selvfølgelig har Svendborg også en Fredagsbar. Det er her, de studerende slapper af med en kold drik og et raflebæger efter en hård uge med undervisning. Det er også her, man samles om påske- og julebar, Halloweenfest, Beerpong-turneringer, Winter Wonderland, raflebægre og meget andet.

Campus ligger meget centralt - tæt på både gågaden, Bryggen, banegården og Streetfood Vejle.

 

UCL Boulevarden
Boulevarden 25
7100 Vejle

Campus

UCL’s campus på Vestre Engvej ligger centralt i studiebyen Vejle.

På campus har vi de to uddannelser til sygeplejerske og socialrådgiver.

Med 850 studerende har vi en størrelse, der giver gode muligheder for, at du både kommer tæt på dine medstuderende og dine undervisere.

Vejle - en hyggelig studieby
Fra campus har har du ikke langt til Vejles hyggelige gågade og centret Bryggen eller til lækker mad i Vejle Streetfood og kreative fællesskaber i Spinderihallerne.

DGI Huset med svømmehal og andre sportsfaciliteter er på den anden side af gaden, så der er god mulighed for motion. Og så kan du invitere vennerne med i Mariaparken.

850 studerende
2 uddannelser

Events på tværs af campusser

Med en placering næsten dør om dør med UCL’s campus på Boulevarden vil du som studerende på Vestre Engvej også kunne opleve et endnu større studiefællesskab, når der afholdes arrangementer og events på tværs af campusserne. Både fredagsbarerne og studiemiljøkoordinatorerne arrangerer løbende både semesterstartfester, konkurrencer og andre fede events på tværs.

Electus

Electus er navnet på UCL Vestre Engvejs fredagsbar. Men det er mere end det, det er nemlig også Electus, der er med til at arrangere studiestart, campusfester og meget mere på Vestre Engvej. De arrangerer julebanko, vinsmagninger, pubcrawll og en masse andet i fælles koordination med eventkoordinatoren.

UCL Futsal

Kan du bare slet ikke få nok af ’at sparke bold’? Så har du mulighed for at blive en del af UCL Vejles eget Futsal-hold. Futsal er fodbold (med et twist af håndbold), der spilles indendørs på en bane med samme mål som i håndbold og med en lille bold. UCL’s campusser i Vejle samarbejder med den lokale futsal-liga. Som en del af holdet kan du derfor være med til at spille i ligaen – og hive sejrene i land for UCL.

Adgangskrav og ansøgning

Du kan søge via kvote 2 med:

 • En Social- og Sundhedsassistentuddannelse (trin 2).
  Specifikke adgangskrav: Bestået Dansk C, Naturfag C og Engelsk D.
 • 9 måneders erhvervserfaring som Social- og Sundhedsassistent med min. 28 t/u.

Kvote 2 kriterier

Vi lægger vægt på:

 • Motiveret ansøgning.
 • Relevant erhvervserfaring min. 3 mdr. min. 20 t/u.
  Praktisk erfaring fra anden uddannelse - fx social- og sundhedsassistent-uddannelsen - tæller ikke.
 • Anden erhvervserfaring min. 3 mdr. min. 20 t/u.
 • Udlands- eller højskoleophold min. 2 mdr.
 • Værnepligt.
 • Frivilligt arbejde.
 • Om du er Elitesportsudøver jfr. UCL Elitesport-kriterierne.

Krav til dokumentation

Motiveret ansøgning
Vi anbefaler dig at lave en motiveret ansøgning (max 1 A4-side) med fokus på:

 • Hvorfor du gerne vil være sygeplejerske.
 • Hvad der særligt tiltrækker dig ved sygeplejeprofessionen.
 • Relevante kompetencer i forbindelse med sygeplejerskeuddannelsen.
 • Hvordan du har søgt viden om uddannelsen.
 • Overvejelser om dit virke som sygeplejerske.

Kvote 2 - generel information

Hvis du både opfylder adgangskravet med en fuld gymnasial eksamen og med en social- og sundhedsassistentuddannelse - inkl. 9 måneders erhvervserfaring som SSA - vil du blive tildelt merit og dermed blive optaget på det særligt tilrettelagte meritforløb, hvis du bliver tilbudt en studieplads.

Ingen adgangsgivende eksamen
Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

Individuel kompetencevurdering

Sådan søger du ind

Du søger ind via optagelse.dk. Her finder du også vejledning.
optagelse.dk

UCL's guide til ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på nemStudie 28. juli og kan følge din ansøgning undervejs på nemStudie.dk

FAQ om svar

Ansøgningsfrist

Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Bilag skal vedhæftes inden fristens udløb sammen med ansøgningen.

Bilag til ansøgning

Ved ledige pladser åbner vi for efteroptag 28. juli.

KOT-nr. til ansøgning

Odense
september 56200
februar 56202
Svendborg
september 56220
februar 56222
Vejle
september 56280
februar 56282

Kontakt og vejledning

Optagelsesvejledning

63 18 33 33

Mandag og onsdag: 13.00-15.00 Tirsdag, torsdag og fredag: 10.00-12.00

Skriv til os

Du kan altid kontakte os på mail, chat eller via din ansøgning på nemStudie.dk.

På siden optagelse og vejledning har vi samlet al information om optagelse.

Optagelse og vejledning

Book en vejledning

30 minutters face to face vejledning om optagelse og adgangskrav.

Seebladsgade 1, Odense C.

Book vejledning

SU og studievejledning

Udannelsen giver ret til SU.

Vejledning og ansøgning på su.dk

Hjælp og vejledning under dit studie.

Studievejledningen

Specialpædagogisk støtte

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge SPS – Specialpædagogisk Støtte.

SPS – Specialpædagogisk Støtte

Besøg uddannelsen

Studerende for en dag

Studerende for en dag er for dig, der går på eller har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse -  og går med seriøse overvejelser om en af UCL’s uddannelser.

Studerende for en dag

Studiepraktik uge 43

Studiepraktik er for dig der går på sidste år på en gymnasial uddannelse eller har afsluttet en gymnasial uddannelse. Eller en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Studiepraktik

Åbent Hus uge 8

Til Åbent Hus møder du studerende, undervisere og vejledere. De fortæller om uddannelsens indhold, praktik, karrieveje, studieliv, optagelse samt økonomi og støttemuligheder.

Åbent Hus