Sygeplejerske - merit

Professionsbachelor

Meritforløbet til sygeplejerske er for dig, der har en baggrund som social- og sundhedsassistent.

Hvorfor skal du vælge meritforløbet?

Du skal vælge meritforløbet til sygeplejerske, hvis du har en baggrund som social- og sundhedsassistent og gerne vil have:

 • Øgede kompetencer.
 • Flere jobmuligheder med større ansvar og indflydelse.
 • Mulighed for at uddanne dig videre med en akademisk overbygning.

Du får merit for kvalifikationer og erhvervserfaring

Har du en baggrund som social- og sundhedsassistent, får du afkortet dit uddannelsesforløb til sygeplejerske med ½-1 år.

Det skyldes, at du som studerende på meritforløbet er fritaget fra dele af praktikken på uddannelsen. Fritagelsen tildeles på baggrund af dine kvalifikationer og den erhvervserfaring, du har.

Du får med meritforløbet til sygeplejerske samme læringsudbytte som studerende på den almindelige sygeplejerskeuddannelse.

Meritforløbet tager 2½-3 år

UCL's meritforløb til sygeplejerske tager 2,5 år i Vejle, mens forløbet i Odense og Svendborg tager 3 år.

Forskellen skyldes, at forløbet i Vejle har et særligt komprimeret teoriforløb og lidt mindre praktik end i Odense og Svendborg.

Meritforløbet er et særligt tilrettelagt forløb. Det betyder, at meritforløbet på UCL's sygeplejerskeuddannelse er planlagt uden studiepauser undervejs.

Meritforløbet til sygeplejerske tager 2½ år, hvis du læser i Vejle og 3 år, hvis du læser i Odense eller Svendborg.

Sygeplejerskeuddannelsen er bygget op over semestre med hvert deres selvstændige tema.

På uddannelsen har du både teoretisk og praktisk undervisning, der forbereder dig til det, du arbejder med i praktikken. En del af undervisningen på uddannelsen foregår i simulationsfaciliteter, der er indrettet som en sengestue på en sygehusafdeling. Der vil også være simulationsundervisning i Living lab og Home lab, som er lokaler som er er indrettet som boliger.

Du lærer at udøve sygepleje og om at være patient

En lang række fag supplerer hinanden i relation til de temaer, der arbejdes med på uddannelsens semestre.

Sygeplejefaget fylder lidt over halvdelen af uddannelsen. I alle semestre indgår 2 væsentlige aspekter fra sygeplejefaget:

 • Læren om at udøve sygepleje (curologi)
 • Læren om at være patient (patientologi)

I sygeplejefaget arbejder du i begyndelsen af studiet med kropspleje. Det handler om omsorg, hygiejne, kroppens naturlige funktioner og blufærdighed. Emnet kropspleje handler også om sundhedsfremme, forebyggelse af komplikationer og kommunikation.

I sygeplejefaget kommer du også til at arbejde med fænomener som smerte, angst, død, sorg og håb. I den forbindelse ser vi på sygeplejerskens rolle i forhold til patienter og pårørende.

På meritforløbet kommer du også til at arbejde med ledelse og udvikling af sygeplejen.

Derudover stifter du bekendtskab med og træner kompetencer i forhold til sygeplejen til akutte, kritiske og komplekse forløb.

Fag på sygeplejerskeuddannelsen

Sygeplejefaglige temaer er omdrejningspunktet gennem hele uddannelsen, hvor vi inddrager fag fra 4 forskellige fagområder:

 • Sundhedsvidenskabelige fag
 • Naturvidenskabelige fag
 • Humanistiske fag
 • Samfundsvidenskabelige fag

Sundhedsvidenskabelige fag på sygeplejerskeuddannelsen omfatter:

 • Sygepleje
 • Sygdomslære
 • Farmakologi
 • Forskningsmetodologi
 • Folkesundhed
 • Ernæringslære
 • Ergonomi
 • Sundhedspædagogik

Naturvidenskabelige fag på sygeplejerskeuddannelsen omfatter:

 • Anatomi, fysiologi og biokemi
 • Mikrobiologi

Humanistiske fag på sygeplejerskeuddannelsen omfatter:

 • Pædagogik
 • Kommunikation og psykologi
 • Etik
 • Filosofi og religion

Samfundsvidenskabelige fag på sygeplejerskeuddannelsen omfatter:

 • Organisation/ledelse og jura
 • Sociologi

Alle studerende på UCL’s sygeplejerskeuddannelse er sikret praktikplads. Meritforløbet byder i Vejle på ½ års praktik og i Odense og Svendborg på ca. 9 måneders praktik.

I Odense og Svendborg har du et 8 ugers praktikophold på 4. semester. Det kan enten være på et sygehus, i den kommunale sektor eller i psykiatrien.

Både i Vejle, Odense og Svendborg er du i praktik på hele 6. semester. Her er du i praktik mere end et sted indenfor sygehusvæsnet, den kommunale sektor og psykiatrien.

Hvor kan du komme i praktik?

Sygeplejerskeuddannelsen i Odense har praktikpladserne inden for det geografiske område, som dækkes af kommunerne Assens, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Kerteminde og Odense. Praktikken på sygehuset foregår på OUH i Odense.

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle har praktikpladserne inden for det geografiske område, som dækkes af kommunerne Kolding, Fredericia, Middelfart og Vejle.

Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg har praktikpladserne inden for det geografiske område, som dækkes af kommunerne Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø. Praktikken på sygehuset foregår på OUH i Odense og Svendborg.

Vejledning og evaluering i praktikken

Du får tilknyttet en klinisk vejleder, som er en erfaren sygeplejerske med særlig uddannelse i vejledning.

Derudover vil du i hverdagen følges med andre kompetente ad hoc-vejledere.

I hver praktikperiode samarbejder du med din vejleder om at udarbejde og følge din individuelle studieplan, så du kan opfylde både uddannelsens krav og dine egne ønsker og uddannelsesbehov.

Evaluering er et vigtigt element i praktikken, så du hele tiden kender dit faglige standpunkt og ved, hvad du skal arbejde med at videreudvikle. Desuden er der prøver.

Du får SU under praktikken

Praktikken er ulønnet, men du får din SU med.

Sygeplejerskeuddannelsen giver dig både mulighed for at følge særlige talentforløb og for at rejse ud i verden undervejs i dit studieforløb.

Talentforløb på sygeplejerskeuddannelsen

I løbet af uddannelsen kan du søge optagelse på særlige talentforløb, hvor du arbejder med et område, du har særlig interesse for.

Talentforløbene kræver en øget arbejdsindsats, og du får mulighed for at få ekstra ECTS-point uden at forlænge uddannelsen.

International vinkel på din uddannelse

På sygeplejerskeuddannelsen kan du rejse ud i din studietid på 3 måder:

 • En praktikperiode i udlandet.
 • Et studieophold ved en uddannelsesinstitution i udlandet.
 • Kurser af kortere eller længere varighed i udlandet.

Du kan tage din SU med under dit udlandsophold. Derudover er der forskellige muligheder for at søge om stipendier alt efter, hvor du rejser hen.

Engelsksprogede forløb i Danmark

Du har også mulighed for at sætte en international vinkel på din uddannelse ved at vælge et engelsksproget teoriforløb på UCL’s sygeplejerskeuddannelse.

Via Internationalisation at Home kan du tage teoretiske moduler i Danmark sammen med udenlandske studerende.

UCL’s strategi for internationalisering

Internationalisering er et strategisk indsatsområde for UCL’s sundhedsuddannelser.

Du kan læse mere om strategien i Strategi for Internationalisering ved Området Sundhed 2018-2025.

Strategi for Internationalisering ved Området Sundhed 2018-2025.

Sygeplejerskeuddannelsen åbner for mange jobmuligheder - både på sygehuse, i kommunerne og i det private. Mange sygeplejersker tager også til udlandet for at arbejde.

Hvor arbejder sygeplejersker?

Som sygeplejerske kan du både arbejde med børn, unge, voksne og ældre.

Sygeplejersker arbejder på sygehuse på mange forskellige afdelinger og i primær sundhedstjeneste med borgernær sygepleje.

Vær opmærksom på, at enkelte job kræver special- eller videreuddannelse (fx anæstesisygeplejerske og sundhedsplejerske).

Herunder kan du se eksempler på, hvor sygeplejersker arbejder.

Sygeplejerske på offentlige eller private sygehuse

På offentlige eller private sygehuse arbejder sygeplejersker bl.a. på:

 • Intensiv- og akutafdelinger.
 • Skadestuer.
 • Ambulatorier.
 • Medicinske og kirurgiske sengeafdelinger.
 • Psykiatriske afdelinger.
 • Børneafdelinger.
 • Barselafdelinger.

Sygeplejerske i kommunerne

I kommunerne arbejder sygeplejersker ofte inden for:

 • Hjemmesygepleje.
 • Sundhedspleje.
 • Plejecentre og ældrecentre.
 • Sundhedsfremme og forebyggelse.
 • Sundhedscentre.
 • Kommunale akutfunktioner.
 • Socialpsykiatriske botilbud.

Her arbejder sygeplejersker også:

 • Arbejdstilsynet.
 • Lægepraksis.
 • Hospice.
 • Asylcentre.
 • Fængselsvæsenet.
 • Forsvaret.
 • Medicinalindustrien.
 • Undervisning og konsulentvirksomhed.
 • Undervisning på Professionshøjskoler eller Social- og sundhedsskoler.

Sygeplejerske i udlandet

Mange sygeplejersker rejser også ud med deres fag. Det sker bl.a. gennem:

 • Nødhjælpsorganisationer.
 • Læger Uden Grænser.

Videreuddannelse

Med en professionsbacheloruddannelse som sygeplejerske åbnes døre til:

 • Specialuddannelser.
 • Diplomuddannelser.
 • Masteruddannelser.
 • Kandidatuddannelser på danske og udenlandske universiteter.
 • Forskeruddannelser (ph.d.).

Derudover har du som uddannet sygeplejerske også mulighed for at deltage i mange forskellige opkvalificerende kursusforløb.

Specialuddannelser inden for sygepleje

Der findes 6 specialuddannelser, der bygger videre på en professionsbacheloruddannelse til sygeplejerske:

 • Anæstesisygepleje (narkosesygeplejerske)
 • Intensiv sygepleje
 • Psykiatrisk sygepleje
 • Kræftsygepleje
 • Infektionshygiejne (hygiejnesygeplejerske)
 • Sundhedspleje (specialuddannelse til sundhedsplejersker)
 • Den borgernære sygepleje

Specialuddannelserne foregår typisk i forbindelse med en ansættelse og har en varighed på 1-1½ år.

Du skal minimum have 2 års relevant, praktisk erfaring, inden du kan gå i gang med en specialuddannelse.

Diplomuddannelser

Diplomuddannelsen foregår ved professionshøjskoler og andre institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelserne. Uddannelsen består af et antal moduler på 5 eller 10 ECTS, som til sammen skal give 60 ECTS.

Undervisningen foregår typisk på deltid og kan tages over 2-3 år, så det er muligt at passe et arbejde samtidig med uddannelsen.

Du kan eksempelvis læse en sundhedsfaglig diplomuddannelse inden for:

Du kan også vælge en tværfaglig diplomuddannelse inden for fx:

 • Pædagogik
 • Ledelse
 • Psykiatri
 • Ældre

Du skal have en sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse og minimum 2 års relevant, praktisk erfaring, inden du kan gå i gang med en diplomuddannelse.

Masteruddannelser

Med en professionsbachelor i sygepleje kan du også videreuddanne dig på masterniveau.

Masteruddannelser er opbygget som deltidsuddannelser over 2 år (enkelte over 3 år) og udbydes af universiteter og handelshøjskoler. Undervisningen er tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde samtidig med uddannelsen.

På Syddansk Universitet kan du tage:

 • Master i Rehabilitering
 • Master i Kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren
 • Master i Evaluering
 • Master i Afdelingsbaseret hospitalsmanagement

Landets øvrige universiteter i Aarhus, København, Roskilde samt VIA University College i Aarhus udbyder også mange forskellige masteruddannelser – fx:

 • Master i Klinisk sygepleje
 • Master i Humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling
 • Master i Sundshedsfremme
 • Master i Professionel kommunikation

På Dansk Sygeplejeråds hjemmeside kan du få en oversigt over alle de masteruddannelser af interesse for sygeplejersker, der udbydes i Danmark.

Dansk Sygeplejeråd – Masteruddannelser.

Kandidatuddannelser

En kandidatuddannelse er en akademisk grad, som bygger oven på en universitetsbachelor eller en professionsbachelor. En kandidatuddannelse er på 2 år og udbydes som SU-berettiget fuldtidsstudium på universiteterne. Kandidatgraden giver 120 ECTS.

Eksempler på kandidatuddannelser, du kan bygge ovenpå en professionsbacheloruddannelse til sygeplejerske:

 • Kandidatuddannelsen i sygepleje, cand.cur. (Syddansk Universitet og Aarhus Universitet)
 • Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, cand.scient.san. (Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet)
 • Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab (Syddansk Universitet og Aalborg Universitet).
 • Kandidatuddannelsen i klinisk videnskab og teknologi (Aalborg Universitet)

Du kan som uddannet sygeplejerske fx også tage pædagogiske kandidatuddannelser, der kvalificerer dig til at varetage undervisnings-, ledelses- og konsulentfunktioner og til at deltage i forsknings- og udviklingsopgaver i private og offentlige organisationer.

På Dansk Sygeplejeråds hjemmeside kan du få en oversigt over alle de kandidatuddannelser af interesse for sygeplejersker, der udbydes i Danmark.

Dansk Sygeplejeråd – Kandidatuddannelser.

Ph.d. (forskeruddannelse)

Der er også mulighed for at gå forskervejen med en ph.d. i sygepleje. Dette kræver, at man har bestået en relevant kandidatuddannelse først (se ovenfor)

Et ph.d.-forløb består af en række elementer:

 • Gennemførelse af et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning (ph.d.-projektet).
 • Gennemførelse af ph.d.-kurser af et samlet omfang, der svarer til ca. 30 ECTS-point
 • Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner.
 • Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling, der så vidt muligt er direkte relateret til det pågældende ph.d.-projekt.
 • Udarbejdelse af en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet.

Adgangskrav

Du kan søge ind på meritforlløbet til sygeplejerske via kvote 2, hvis du har:

 • En social- og sundhedsassistentuddannelse med bestået dansk og naturfag på C-niveau og engelsk på D-niveau.
 • Minimum 9 måneders erhvervserfaring som social- og sundhedsassistent på minimum 28-30 timer pr. uge. 

Vær opmærksom på, at hvis du både opfylder adgangskravet med en fuld gymnasial eksamen og med en social- og sundhedsassistentuddannelse - inkl. 9 måneders erhvervserfaring som SSA - vil du blive tildelt merit og dermed blive optaget på det særligt tilrettelagte meritforløb, hvis du bliver tilbudt en studieplads.

Motiveret ansøgning

Du skal supplere din ansøgning med en beskrivelse af din motivation for at søge studiet.

Motivationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 A4-side. I forhold til den motiverede ansøgning lægger vi vægt på følgende:

 • Dine begrundelser for, hvorfor du gerne vil være sygeplejerske.
 • Hvad det er ved sygeplejeprofessionen, der særligt tiltrækker dig.
 • At du har nogle kompetencer, som er relevante i forbindelse med sygeplejerskeuddannelsen.
 • Hvordan du har søgt viden om uddannelsen.
 • Hvilke overvejelser du har gjort dig i forhold til dit virke som sygeplejerske efter endt uddannelse.

Ansøgningerne behandles individuelt.

Udvælgelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af dine kvalifikationer og din motiverede ansøgning.

I kvote 2-vurderingen lægger vi vægt på:

 • Om du har anden erhvervserfaring af min. 3 mdr. af min. 20 timer pr. uge.
 • Om du har været på udlandsophold (min. 2 mdr.) eller højskoleophold (min. 2 mdr.). Vi skal kunne se opholdets varighed.
 • Om du har aftjent værnepligt.
 • Om du har udført frivilligt arbejde.
 • Om du er elitesportsudøver jfr. UCL Elitesport-kriterierne.

Betinget optag

På denne uddannelse tilbyder vi betinget optag. Det betyder, at du kan søge ind, før du opfylder enkelte specifikke adgangskrav. Dette skal dokumenteres med f.eks. kvitteringer for, at du er tilmeldt supplering. Du skal også altid oplyse, hvornår du forventes at afslutte faget.

Hvis du kan optages og får tilbudt en studieplads, skal du senest ved studiestart i september eller februar dokumentere, at du har bestået de specifikke fag.

Du kan både søge betinget optagelse via kvote 1 og kvote 2.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via Nemstudie den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På Nemstudie kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles, og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

På Nemstudie kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet.

Nemstudie

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

SU-vejledning

Alle UCL’s videregående uddannelser giver ret til SU.

Du kan søge om SU elektronisk ved hjælp af selvbetjeningssystemet minSU via SU’s hjemmeside.

Du kan læse mere om reglerne for SU og rabat til transport på SU’s hjemmeside.

Du kan kontakte UCL’s SU-Hotline, hvis du har SU-spørgsmål, der er særlige for den uddannelse, du vil søge ind på.

SU-hotline på 6318 4141

 • Tirsdag kl. 12:00-15:00
 • Torsdag kl. 09:00-12:00

Su.dk.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge SPS – Specialpædagogisk Støtte.

Målgrupperne for specialpædagogisk støtte er studerende med:

 • Fysiske funktionsnedsættelser.
 • Psykiske funktionsnedsættelser.
 • Ord- og talblindhed.

Læs mere på Specialpædagogisk støtte (SPS).

Kontakt SPS-vejledning

Susanne Nedergård Hansen, SPS-vejleder, 63 18 31 31 eller sps@ucl.dk.

UCL Elitesport

Hvis du dyrker elitesport på højeste nationale eller internationale niveau, kan du søge om, at blive optaget i UCL Elitesport.

Læs mere på UCL Elitesport.

Kontakt UCL Elitesport

Marianne Kaslund, kontaktperson vedr. UCL Elitesport, 21 79 71 28 eller maka@ucl.dk.

Hvis du vil besøge uddannelsen, er her lidt forskellige måder, du kan gøre det på.

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

Studerende for en dag

Studerende for en dag er et tilbud til dig, der er i gang med eller som har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse og som går med seriøse overvejelser om at vælge en af UCL’s uddannelser.

Mere om Studerende for en dag

Optagelse - kontakt

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Tlf: 6318 3333

Du kan ringe til os:

Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 10.00-12.00
Fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.