Bilag til din ansøgning

Dokumentation kan være afgørende for, om det netop er dig, vi tilbyder en studieplads.

Nedenfor kan du finde informationer om, hvordan du dokumenterer fx din adgangsgivende eksamen, erhvervserfaring eller udlandsophold i forbindelse din ansøgning til UCL.

Vi anbefaler dig at tjekke din ansøgning på Optagelse.dk for at være sikker på, om du har uploadet bilag for alle de aktiviteter, du ønsker at blive vurderet på.

Når du opretter din ansøgning på optagelse.dk og logger ind med MitID eller NemID, vil dit bevis for din gymnasiale eksamen/enkeltfag automatisk blive tilknyttet din ansøgning via eksamensdatabasen.
Dette gælder både i kvote 1 og kvote 2.
Bemærk, hvis din gymnasiale eksamen er afsluttet før 2004, sker det ikke automatisk. Her skal du selv uploade en kopi af eksamensbeviset under fanen bilag.

Det er altid dit ansvar at sikre, at dit eksamensbevis er uploadet sammen med din ansøgning.

Er du årets student, og dermed afslutter din eksamen tæt på ansøgningsfristen den 5. juli kl. 12.00, anbefaler vi, at du selv uploader en kopi af dit eksamensbevis/enkeltfag under fanen bilag sammen med din ansøgning. Du har nemlig selv ansvaret for at sikre, at dit eksamensbevis er uploadet inden fristen. Hvis dit uddannelsessted ikke får overført dine beviser via eksamensdatabasen rettidigt, kan det få konsekvenser for dig. Dette gælder både i kvote 1 og kvote 2.

Du skal uploade en kopi af dit originale eksamensbevis, og evt. en oversættelse af beviset på dansk eller engelsk, sammen med din ansøgning på optagelse.dk. Læs mere om kravene til en udenlandsk eksamen.


Desuden skal du også være opmærksom på eventuelle sprogkrav. Læs mere om sprogkrav.

Du skal uploade en kopi af dit eksamensbevis sammen med din ansøgning på optagelse.dk. Det gælder alle siderne af dit eksamensbevis.

Du må gerne tage et billede af dit bevis, men dine personoplysninger øverst samt underskrift fra uddannelsesinstitutionen nederst skal fremgå tydeligt på billedet.
Dette har betydning for ægtheden af dit bevis.

Hvis en del af adgangskravet til uddannelsen kræver specifikke fagkrav, fx matematik C, er det vigtigt at siden med dine karakterer på eksamensbeviset fremgår under dine bilag.

Hvis du har bestået faget via enkeltfag, skal du tjekke om beviset automatisk fremgår under dine bilag sammen med din ansøgning. Du kan læse mere om dokumentationskrav til enkeltfag ovenfor i fanerne ”Gymnasial eksamen/Enkeltfag” og ”Gymnasial eksamen/Enkeltfag for årets studenter”.

Du skal uploade dokumentation for alle de kompetencer, som du ønsker indgår i vurderingen, på Optagelse.dk under fanen bilag. Det er ikke nok kun at uploade et CV.

Læs mere om dokumentationskrav for de forskellige adgangskrav/kvote 2 kriterier her på siden. En IKV ansøgning er nemlig ofte sammensat af mange forskellige kompetencer fx enkeltfag, erhvervserfaring, anden uddannelse mv. Vi anbefaler derfor altid, at du starter med at indhente dokumentation for dine kompetencer i god tid og orienterer dig ift. krav til bilag.

Læs mere om IKV.

Når du skal dokumentere din erhvervserfaring/værnepligt, er det vigtigt, at det tydeligt fremgår i dine bilag, hvor mange timer du har arbejdet pr. uge og ansættelsens varighed. Det kan dokumenteres med udtalelser, en arbejdsgivererklæring eller lønsedler.

Et CV kan være en god måde at synliggøre flere forskellige ansættelser, men det er vigtigt, at du også dokumenterer din erhvervserfaring ved at uploade fx lønsedler, arbejdsgivererklæring mm. Din erhvervserfaring bliver ikke medtaget i vurderingen af din ansøgning, hvis du kun uploader et CV.

Du må gerne tage et billede af dine bilag til at uploade på optagelse.dk, men det skal tydeligt fremgå af dokumentationen, at det omhandler dig og hvem som godkender ansættelsen. Dette har betydning for ægtheden af dine bilag.

 • Motiveret ansøgning
  I kvote 2 kan du på nogle uddannelser supplere din ansøgning med en beskrivelse af din motivation for at søge uddannelsen. Den motiverede ansøgning skal maksimalt fylde 1 A4-side, med mindre andet er angivet på den enkelte uddannelsesside her på ucl.dk. Du kan læse mere om, hvad de enkelte uddannelser lægger vægt på i den motiverede ansøgning på uddannelsens egen side under fanen ”Adgangskrav og ansøgning”. Det kan nemlig variere fra uddannelse til uddannelse.
 • Erhvervserfaring/Værnepligt
  Læs mere ovenfor under fanen ”Erhvervserfaring/værnepligt”.
 • Højskoleophold
  Du skal uploade dit bevis for et afsluttet højskoleophold på Optagelse.dk.
 • Udlandsophold
  Har du været au pair, haft anden arbejde i udlandet eller været på et længere udlandsophold, skal du uploade din ansættelseskontrakt og evt. lønsedler. Det er vigtigt for dine bilag, at vi kan se perioden for dit udlandsophold, da udlandsopholdet skal være af en vis varighed, før det tæller i kvote 2. Du kan læse om, hvor langt udlandsopholdet skal være. for at det tæller i kvote 2, på uddannelsens egen side under fanen "Adgangskrav og ansøgning" her på ucl.dk.
 • Anden uddannelse/kurser
  Har du afsluttet en anden uddannelse og evt. relevante kurser, kan du uploade en kopi af dit eksamensbevis/kursusbevis.
 • Frivilligt arbejde
  Hvis du har indgået et samarbejde med en organisation, fx Røde Kors, kan du uploade en kopi af din kontrakt/samarbejdsaftale. Hvis du har lavet et samarbejde af mere privat karakter, kan du få vedkommende til at lave en udtalelse omhandlede jeres samarbejde. Det er vigtigt for denne dokumentation, at det er tydeligt, at det omhandler dig og hvem der underskriver samarbejdet. Dette har betydning for ægtheden af din dokumentation.

Kvote 2: den 15. marts kl. 12.00 (inkl. bilag for kvote 2 kriterier)

Kvote 1: den 5. juli kl. 12.00

UCL vil rykke dig for manglende bilag, hvis du ikke har uploadet dokumentation for adgangskravet til den uddannelse, du søger ind på. Her vil du modtage en besked på nemStudie, hvor den nye frist vil fremgå.

Vi anbefaler derfor, at du løbende logger ind på nemStudie og for at sikre dig, at alle bilag er uploadet sammen med din ansøgning.

Vejledning om optagelse

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Tlf: 6318 3333 eller mail optagelse@ucl.dk

Mandag og onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 10.00-12.00

Optagelse og vejledning

Book en vejledning