Bilag til din ansøgning

Dokumentationen kan være afgørende for, om det netop er dig at vi tilbyder en studieplads.

Nedenfor kan du finde informationer om, hvordan du dokumenterer fx din adgangsgivende eksamen, erhvervserfaring eller udlandsophold ved din ansøgning til UCL.

Vi anbefaler dig, at tjekke din ansøgning på Optagelse.dk for at være sikker på, om du har uploadet bilag for alle de aktiviteter, du ønsker at blive vurderet på.

 • Når du opretter din ansøgning på optagelse.dk, og logger ind med MitID eller NemID, vil din gymnasiale eksamens/enkeltfag automatisk blive tilknyttet din ansøgning via eksamensdatabasen.
  Dette gælder både i kvote 1 og kvote 2.
  Bemærk, hvis din gymnasiale eksamen er afsluttet før 2004, sker det ikke automatisk. Her skal du selv uploade en kopi af eksamensbeviset under fanen bilag.

Det er altid dit ansvar at sikre, at dit eksamensbevis er uploadet ved din ansøgning.

Er du årets student, og dermed afslutter din eksamen tæt på ansøgningsfristen den 5. juli kl. 12.00, anbefaler vi, at du selv uploader en kopi af dit eksamensbevis/enkeltfag under fanen bilag ved din ansøgning. Du har nemlig selv ansvaret for at sikre, at dit eksamensbevis er uploadet inden fristen. Hvis dit uddannelsessted ikke får overført dine beviser via eksamensdatabasen rettidigt, kan det få konsekvenser for dig. Dette gælder både i kvote 1 og kvote 2.


Desuden skal du også være opmærksom på eventuelle sprogkrav. Læs mere om sprogkrav.

Du skal uploade en kopi af dit eksamensbevis ved din ansøgning på optagelse.dk. Det gælder alle siderne af dit eksamensbevis.

Du må gerne tage et billede af dit bevis, men dine personoplysninger øverst samt underskrift fra uddannelsesinstitutionen nederst, skal fremgå tydeligt på billedet.
Dette har betydning for ægtheden af dit bevis.

Hvis en del af adgangskravet til uddannelsen kræver specifikke fagkrav, fx matematik C, er det vigtigt at siden med dine karakterer af eksamensbeviset fremgår under dine bilag.

Hvis du har bestået faget via enkeltfag, skal du tjekke om beviset automatisk fremgår under dine bilag ved din ansøgning. Du kan læse mere om dokumentationskrav til enkeltfag ovenfor i fanerne ”Gymnasial eksamen/Enkeltfag” og ”Gymnasial eksamen/Enkeltfag for årets studenter”.

Du skal uploade dokumentation for alle de kompetencer, som du ønsker indgår i vurderingen, på Optagelse.dk under fanen bilag. Det er ikke nok kun at uploade et CV.

Læs mere om dokumentationskrav for de forskellige adgangskrav/kvote 2 kriterier her på siden. En IKV ansøgning er nemlig ofte sammensat af mange forskellige kompetencer fx enkeltfag, erhvervserfaring, anden uddannelse mv. Vi anbefaler derfor altid, at du starter med at indhente dokumentation for dine kompetencer i god tid og orienterer dig ift. krav til bilag.

Læs mere om IKV.

Det er vigtigt, når du skal dokumentere erhvervserfaring/værnepligt, at det tydeligt fremgår af dine bilag, hvor mange timer du har arbejdet pr. uge og ansættelsens varighed. Det kan dokumenteres med udtalelser, arbejdsgivererklæring eller lønsedler.

Et CV kan være en god måde at synliggøre flere forskellige ansættelser, men det er vigtigt, at du også dokumenterer din erhvervserfaring ved at uploade fx lønsedler, arbejdsgivererklæring mm. 

Du må gerne tage et billede af dine bilag til at uploade på optagelse.dk, men det skal tydeligt fremgå af dokumentationen, at det omhandler dig og hvem som godkender ansættelsen. Dette har betydning for ægtheden af dine bilag.

 • Motiveret ansøgning
  I kvote 2 kan du på nogen uddannelser supplere din ansøgning med en beskrivelse af din motivation for at søge uddannelsen. Den motiverede ansøgning skal maksimalt fylde 1 A4-side, med mindre andet er angivet på den enkelte uddannelsesside her på ucl.dk. Du kan læse mere om, hvad de enkelte uddannelser lægger vægt på i den motiverede ansøgning, på uddannelsens egen side under fanen ”Adgangskrav og ansøgning”. Det kan nemlig være forskelligt fra uddannelse til uddannelse.
 • Erhvervserfaring/Værnepligt
  Læs mere ovenfor under fanen ”Erhvervserfaring/værnepligt”.
 • Højskoleophold
  Du skal uploade dit bevis for et afsluttet højskoleophold på Optagelse.dk.
 • Udlandsophold
  Har du været au pair eller haft anden arbejde i udlandet, skal du uploade din ansættelseskontrakt og evt. lønsedler. Det er vigtigt for dine bilag, at vi kan se perioden for dit udlandsophold, da flere uddannelser kræver en vis varighed, før det tæller i kvote 2.
 • Anden uddannelse/kurser
  Har du afsluttet en anden uddannelse og evt. relevante kurser, kan du uploade en kopi af dit eksamensbevis/kursusbevis.
 • Frivilligt arbejde
  Hvis du har indgået et samarbejde med en organisation, fx Røde Kors, kan du uploade en kopi af din kontrakt/samarbejdsaftale. Hvis du har lavet et samarbejde af mere privat karakter, kan du få vedkommende til at lave en udtalelse omhandlede jeres samarbejde. Det er vigtigt for denne dokumentation, at det er tydeligt, at det omhandler dig og hvem der underskriver samarbejdet. Dette har betydning for ægtheden af din dokumentation.

Kvote 2: den 15. marts kl. 12.00 (inkl. bilag for kvote 2 kriterier)

Kvote 1: den 5. juli kl. 12.00

UCL vil rykke for manglende bilag, hvis du ikke har uploadet dokumentation for adgangskravet til den uddannelse du søger ind på. Her vil du modtage en besked på nemStudie, hvor den nye frist vil fremgå.

Vi anbefaler derfor, at du løbende logger ind på nemStudie og sikre dig, at alle bilag er uploadet ved din ansøgning.

Vejledning om optagelse

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Tlf: 6318 3333 eller mail optagelse@ucl.dk

Mandag og onsdag: 13.00-15.00
Tirsdag, torsdag og fredag: 10.00-12.00

Optagelseshotlinen er lukket 15., 16., 27, og 30. november

Ekstra åbent 4. december 10.00-12.00

Optagelse og vejledning

Book en vejledning