Optagelse med udenlandsk eksamen

Søg senest 15. marts

Her kan du læse om de krav, du skal leve op til og de regler, du bør sætte dig ind i, hvis du søger ind på en videregående uddannelse via en udenlandsk adgangsgivende eksamen.

Ansøgningsfrist

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen er ansøgningsfristen den 15. marts kl. 12.

Det er derfor en god idé både at orientere dig på denne side samt læse om kvote 2-kriterier under punktet Optagelseskrav og ansøgning under den uddannelse, du vil søge ind på. Her kan du også se, hvornår uddannelsen har studiestart, hvis du søger via kvote 2.

Som hovedregel får du svar på din ansøgning pr. mail 28. juli.

Uddannelser.

Regler for optagelse med en udenlandsk eksamen

Du kan få information om reglerne for optagelse på grundlag af en udenlandsk eksamen på Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Til udenlandsk eksamen hører også International Baccalaureate (IB), hvad enten den er taget i Danmark eller i udlandet.

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering

International Baccalaureate (IB)

Vurdering af udenlandsk eksamen

Er du i tvivl om din eksamen kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen, er der hjælp at hente.

Du kan undersøge, om din udenlandske gymnasiale eksamen kan ligestilles med en dansk gymnasial eksamen i Eksamenshåndbogen fra Uddannelses- og Forksningsministeriet.

Du kan også læse om, hvordan du får vurderet og anerkendt dine kvalifikationer i Danmark i publikationen ”Har du udenlandsk eksamen?” fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Få din eksamen vurderet

Kan du ikke finde din eksamen i eksamenshåndbogen, opfordrer vi dig til at kontakte Uddannelses- og Forskningsministeriet og få din eksamen vurderet om den er adgangsgivende til en videregående uddannelse i Danmark.

Eksamenshåndbogen er opdelt efter lande, så det er nemt at tjekke.

Har du udenlandseksamen (publikation fra Uddannelses- og Forskningsministeriet)

Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Studieprøven i dansk

Udenlandske ansøgere skal bestå en af følgende uddannelser eller fag:

  • Studieprøven i dansk som andetsprog for voksne udlændinge (danskuddannelse 3, modul 6). Studieprøven afløser danskprøve 2 bestået før 2002.
  • Dansk A eller dansk som andetsprog A på HF-niveau.

Vi skal modtage dokumentation for bestået prøve senest 5. juli.

Der kræves ikke studieprøve, hvis ansøgeren er dansk statsborger og har haft dansk ved den adgangsgivende eksamen, eller hvis det kan dokumenteres, at ansøgeren er opvokset som dansktalende.

Det samme gælder ansøgere fra de nordiske lande, der har haft dansk, svensk eller norsk ved den adgangsgivende eksamen.

Studieprøven i dansk.