4 gode råd fra en tidligere studerende på Diplom-uddannelsen i Ledelse

På en solskinsdag i smukke omgivelser på Vikingemuseet Ladby mødtes vi med afdelingsleder og museumsinspektør, Claus Sørensen, som netop har færdiggjort sin Diplomuddannelse i Ledelse fra UCL.

Claus Sørensen vil gerne give fire gode råd til dig, der overvejer at starte på en efter- eller videreuddannelse.

I videoen kan du høre Claus fortælle mere om sine oplevelser på diplomuddannelsen i Ledelse. 

Dato: 11.08.2020 - Forfatter: Camilla Andersen

1. råd: Gå nysgerrigt til værks

Claus vigtigste råd er, at du går nysgerrigt til værks. Det handler bl.a. om, at du skal forberede dig og læse den litteratur, der skal arbejdes ud fra. ”På den måde er du bedre stillet, når du skal arbejde med problemstillinger fra din egen praksis, som er en stor del af uddannelsen,” fortæller han.

”Hver dag er eksamen, når du er leder”, siger Claus, som med uddannelsens mange teorier har fået fyldt sin værktøjskasse op med redskaber, der støtter ham i det alsidige lederjob. ”Jeg har fået en masse viden og ledelsesteorier, som har givet mig nogle redskaber, jeg virkelig kan bruge i min ledergerning,” uddyber han og fremhæver systemisk ledelse, ledelsesfilosofi og meningsskabende ledelse.

  • Systemiske ledelse handler om, at du som leder lærer at forudse de indvirkninger og påvirkninger en ændring et sted i organisationen får for resten af organisationen. Du udvikler et særligt blik på virksomheden som helhed og skaber en unik kulturforståelse på arbejdspladsen og i mødet med omverdenen.

  • Som moderne leder skal du kunne motivere, udvikle, nytænke, drifte, skabe tryghed, have overblik og tage vigtige beslutninger, der har indvirkning for mange mennesker og opgaver. I Ledelsesfilosofi reflekterer du over din lederidentitet og arbejder med værdier, etik og filosofi til udviklingen af din arbejdsplads og samspillet med omgivelserne.

  • Med Meningsskabende ledelse forstår du ledelse som en social proces, hvor medarbejdere og ledere gensidigt påvirker hinanden. Ved at skabe mening for dine medarbejdere og samarbejdspartnere, styrker du forudsætningen for lederskab og følgeskab. Relationerne er derfor omdrejningspunktet for meningsskabelsen.

2. råd: Indgå i netværk

I undervisningen møder du andre ledere fra mange forskellige brancher. Claus opfordrer derfor til, at du benytter muligheden til at danne netværks- og sparringsgrupper, så I sammen kan hjælpe hinanden under uddannelsen.

”Især undervisningsdagene og diskussionerne med de andre studerende er givende, så der er rigtig meget viden og mange gode ting at hente i uddannelsen.”

3. råd: Se uddannelsen som en samlet pakke

Det næste råd fra Claus handler om, at du skal se uddannelsen som en samlet pakke, hvor du bygger ovenpå med viden og vælger de fag, der matcher din arbejdssituation. Diplommodulet Kommunikation og organisation er et af de moduler, der har haft særlig betydning for hans ledelsesstil og -praksis.

”Når man arbejder på et museum, så er det kommunikation vi arbejder med,” forklarer han og uddyber, at det både handler om kommunikation med gæsterne, men også internt mellem medarbejderne. Modulets håndgribelige teoritilgang gjorde, at Claus nemt kunne omsætte teorierne til praksis.

Undervejs har Claus og hans medarbejdere drøftet uddannelsens indhold. Medarbejderne er også blevet inddraget i eksamensopgaver for at skabe større relation mellem teori og praksis. Efterfølgende er han heller ikke i tvivl om, at det har gjort en stor forskel. ”Det har givet en større dynamik og forståelse at tage dem med i plenum, så vi sammen har styrket den interne kommunikation og det indbyrdes samarbejde på museet.”

Står du over for faglige udfordringer?

Vores konsulenter står klar med råd og vejledning, så vi sammen kan finde den rigtige efter- eller videreuddannelse til dig.

4. råd: Lav en kontrakt med din ægtefælle

Uddannelsen er ikke noget man kommer sovende til, understreger Claus, og derfor foreslår han med et glimt i øjet, at du som ny studerende laver en kontrakt med din ægtefælle omkring uddannelsen: ”For det tager tid, især hvis du gerne vil gøre det ordenligt.”

”I lederrollen kan det være svært og hårdt at finde tiden til det hele,” indrømmer Claus, der ser uddannelsen som en investering i tid. En investering, der er kommet både ham selv og hans medarbejdere til gode.

5. råd: Indgå en trepartsaftale

Bonusråd fra lektor og vejleder Elin Andersen

”De bedste betingelser for et godt uddannelsesforløb får du, hvis du indgår en trepartsaftale med din familie, din arbejdsplads og dit ledelsesteam,” forklarer Elin. Det handler fx om, at du på hjemmefronten har klare aftaler omkring ambitioner og tidsforbrug.

Elin oplever også, at studerende på diplomuddannelsen i Ledelse ofte inddrager deres arbejdsplads og ledelsesteam med positive resultater. ”Derfor kan det være en god idé, hvis du på forhånd forbereder dine medarbejdere og ledere på, at du vil inddrage dem i din uddannelse,” slutter Elin.