Kommunikation og organisation

Diplommodul

Vil du udvikle og identificere kommunikationsopgaver og foretage reflekterede kommunikative valg i forhold til organisationens overordnede mission og vision, strategiske mål og værdier? På modulet får du viden om, hvordan du kan omsætte disse valg i din ledelsespraksis, og hvordan du kan styre og lede kommunikationsprocesser professionelt.

Datoer og tilmeld

Foretag reflekterede kommunikative valg i din ledelsespraksis

Fagligt indhold

Kommunikation og narrative fortællinger fremmer refleksion, læring og udvikling hos den enkelte, i teams og netværk og er derfor et vigtigt element i kommunikations- og organisationsudvikling. Du vil møde den nyeste teori og forskningsviden om kommunikation og organisation. Teorier og metoder vil hele tiden blive sat i spil i forhold til egen og andres viden om kommunikation via drøftelser, øvelser og refleksion.

Du kommer bl.a. til at arbejde med at:

  • bruge ledelsesmæssige og kommunikative eksempler fra praksis, der udforskes i studiegrupper i relation til modulets teoretiske input og forberedelser
  • iagttage og indsamle empiri om kommunikative og organisatoriske problemstillinger
  • anvende og begrunde valg af metoder i ledelsesmæssig praksis på reflekteret vis.

Arbejdsform

For at skabe effektfuld læring må du regne med, at du mellem de enkelte studiedage skal arbejde videre med temaerne og foretage prøvehandlinger i egen praksis, at du arbejder i relevante studiegrupper, og at vi undervejs reflekterer over temaer og prøvehandlinger.

Udbytte

Modulet styrker din kommunikative ledelseskraft i samspil med organisationens interne og eksterne samarbejdspartnere.

Når du har gennemført modulet, kan du: 

  • identificere og perspektivere kommunikationsopgaver i forhold til organisationens overordnede mission, visioner, strategiske mål og værdier
  • skabe grundlag for kommunikativ refleksion, læring og udvikling i en kompleks og foranderlig praksis mhp. organisationsudvikling.

Niveau

Uddannelsen er for dig, der har en mellemlang videregående uddannelse (MVU), en bacheloruddannelse, eller en anden adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.

Du har mulighed for en realkompetencevurdering af de teoretiske og praktiske kompetencer, du har erhvervet på anden vis holdt op imod målene i diplomuddannelsen i Ledelse.

Modulet hører under diplomuddannelsen i Ledelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet nuværende og kommende ledere, samt personer med interesse i ledelse i offentlige organisationer, private virksomheder, NGO'ere og frivillige.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

André Barsøe Jensen Arbejder bl.a. med ledelse og administration
Janni Frank Studiesekretær, Odense
Kathrine Urlev Studiesekretær, Vejle

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb