Mæt, tør, varm, glad og tryg – også i naturen

Mæt, tør, varm, tryg og glad. Det er de fem praktiske principper for gode friluftsoplevelser, men for mange unge kan det være grænseoverskridende at opholde sig i naturen. Som gruppe handler det derfor om at hjælpe hinanden til succes, og om at skabe et trygt rum for alle.

Når grundprincipperne er opfyldt, kan gruppen indgå i aktiviteter, der træner deres viden, færdigheder og kompetencer inden for friluftsliv. Men hvordan skaber man bedst muligt et trygt miljø, der kan rumme de unges forskellige forudsætninger?

Dato: 06.12.2023 - Forfatter: Nanna Villsen Eshøj & Camilla Andersen

Den problemstilling arbejdede efterskolelærer Esben Jørgensen og pædagog Finn Clausen med i deres eksamensprojekt på akademimodulet Friluftsliv, pædagogik og lejrliv fra Friluftsvejlederuddannelsen. Til deres projekt inviterede de to friluftsentusiaster en gruppe efterskoleelever på overnatning, hvor eleverne i fællesskab skulle etablere lejr, lave mad og sove i lavvu. Alt sammen ud fra friluftslivets fem grundprincipper, som der på Friluftsvejlederuddannelsen er et stort fokus på.  

Friluftsrådet. De fem praktiske principper i friluftsliv.png

 

 

 

 

 

 

Billedtekst: De fem praktiske principper i friluftsliv  
Kilde: Friluftsrådet 

Husk gummistøvler og regntøj … og de hvide jeans? 

Principperne om mæt, tør og varm 

Turen foregik i starten af oktober, og de unge havde derfor fået besked på at pakke gummistøvler, regnbukser og varmt tøj. De fleste dukkede op i lange bukser og fleecetrøje, og med regntøj pakket i tasken. Men der var også andre, som dukkede op i t-shirts og hvide jeans.  

De unge kom med forskellige forudsætninger, hvor nogle havde prøvet at sove udendørs, mens andre aldrig havde set en lavvu før. Men de havde alle sammen et fælles gåpåmod og ønske om en god tur.  

“To fra kokkelinjen lavede al vores mad. Nogle af drengene huggede brænde. Der var også andre, som lagde sig ind i deres soveposer. Men alle havde en funktion og alle bød ind med det, de nu kunne på det givne tidspunkt” fortæller Esben og Finn.  

I fællesskab sørgede de for, at alle var mætte, tørre og varme, som grundprincipperne fra undervisningen lagde op til. Men hvordan sikrede de trygheden?  

“Esben, er der et toilet?”  

Princippet om tryg  

"Det er et outdoor-hold. Det er et valgfag man har valgt fordi man gerne vil og har noget nysgerrighed ud i det”, forklarer Esben. Men samtidig var det vigtigt for dem, at eleverne fik en god oplevelse. Nogle af eleverne havde det fint med lejrpladsens muldtoilet, mens det for andre var en for stor udfordring. Så for at holde fast i de fem grundprincipper fik eleverne lov til at låne det rigtige toilet ved siden af lejrpladsen.  

“Tanken var jo at plante et lille frø, hvor de gerne skulle få lyst til at komme tilbage og lave nogle ture og komme ud i naturen, og få det som nogle oplevelser, som man godt kan lide.” 

Trygheden i naturen kan variere fra person til person. Nogle har brug for mange foranstaltninger, mens andre kan leve på meget primitive præmisser og stadig føle sig trygge. Som underviser handler det om at facilitere trygheden, og det fik Esben og Finn begge redskaber til på akademimodulet. 

Når to professioner samarbejder – galt eller genialt?  

Princippet om glad  

“Vi havde valgt, at det skulle være en positiv oplevelse. Vi skulle ikke være sure på noget tidspunkt. Vi skulle ikke skælde ud. Vi skulle prøve at være den gode ånd og få dem motiveret til at gøre tingene ved at vise anerkendelse” fortæller Esben, mens Finn supplerer med, at det var vigtigt for dem at vise eleverne ligeværdighed.  

Deres forskellige professioner koblet med deres fælles viden og kompetencer fra modulet gjorde, at de sammen skabte et trygt og inkluderende fællesskab med plads til elevernes forskelligheder. Broen mellem de to professioner skabte en synergieffekt – og et venskab:   

“Vi har fået et venskab, og ved hvor hinandens stærke og svage sider er, og kan støtte hinanden i det.” 

Vigtigst af alt skulle friluftsoplevelsen være en god oplevelse for eleverne. Derfor var det sidste grundprincip om glæde vigtigt for Esben og Finn. 

Undervejs på modulet Friluftsliv, pædagogik og lejrliv fik Esben og Finn styrket deres evne til at arbejde på tværs af professioner. I arbejdet med friluftsliv handler det nemlig om at spille hinanden stærkere, og det er en af grundelementerne på uddannelsen – som du kan bruge i alle hjørner af erhvervslivet.  

3 gode råd til dig, der overvejer at starte på Friluftsvejlederuddannelsen 

1. Vær ikke bange for at udfordre dig selv 

På modulet får du mulighed for at prøve dine grænser af – grib den mulighed! Du udvikler dig både fagligt og personligt, når du tør bevæge dig ud på dybt vand. Esben og Finns råd er, at du skal være i god form, have lyst til at lære og turde udfordre dig selv.  

2. Tid, tid, tid!  

Det er vigtigt både at afprøve teorier i praksis samt at reflektere over forløbene, men det kræver også, at du sætter tid af til det. På uddannelsen bliver du præsenteret for en masse spændende teorier, som du aktivt får lov til at afprøve i praksis. Esben og Finn anbefaler derfor, at du tager dig tid til at afprøve og reflektere over al det, du lærer. 

3. Friluftsudstyr er dyrt – men det kan gøres billigere  

På uddannelsen kommer ud på ture, hvor du skal afprøve dine færdigheder inden for friluftsliv. Du kommer blandt andet til at vandre i alt slags vejr, sove i telt og lave mad på primitive præmisser.  

Der er udstyr, som er need to have, og udstyr, som er nice to have. Esben og Finn anbefaler, at du har gode vandresko, outdoortøj og en god sovepose. Der er forskellige muligheder for at låne eller leje udstyr, så det behøver ikke blive en dyr fornøjelse at starte på uddannelse.  

Er du blevet nysgerrig på Friluftsvejlederuddannelsen, kan du læse mere her.

Friluftsvejlederuddannelsen.