Skab resiliens og en god skolestart

Skab trivsel, livsduelighed og mulighed for resiliens – også i overgangen fra dagtilbud til skole.

Dato: 06.02.2020 - Forfatter: Maria Justesen

Alle børn har brug for at opleve, at de hører til i de dagtilbud og fællesskaber, som de er en del af. Det er her, de udvikler sig, lærer og dannes som mennesker – og det er her, de skal opleve sig som livsduelige. Denne oplevelse er afgørende for deres barndom, ungdom og selv som voksne. For det er her selvværd og selvtillid skabes.

Desværre er det ikke alle børn, der får denne oplevelse af at mestre eller være livsduelig. De har behov for at få deres muligheder for resiliens styrket, så de kan trives og klare sig godt til trods for svære betingelser. At skabe mulighed for resiliens hos børn er også essentielt i forbindelse med overgangen fra dagtilbud til skole. I denne overgang udskiftes mange, hvis ikke alle, eksterne omsorgsgivere nemlig, hvilket betyder tab af viden om barnet og om barnets behov. For barnet kan det betyde utryghed, usikkerhed og for nogle endda frygt, da det kan være en enorm omvæltning.

Eksempel: En god skolestart

Det er betydningsfuldt at et barn får en god start på sit skoleliv, og at du som AKT- og inklusionsvejleder skaber gode muligheder for resiliens hos børn med svære betingelser. En god skolestart er med til at sætte tonen for, hvordan barnet har det fremover med skolen, lærerne og de andre elever. Forsker og ph.d. Ida Skytte Jakobsen giver her nogle bud på, hvordan viden om resiliens kan være med til at skabe en bedre skolestart for alle.

  • Der skal være tydelige formelle rammer for samarbejdet mellem dagtilbud, SFO og skole. Det er personalet i dagtilbud og SFO, der kender børnene og deres eventuelle udfordringer, og dem som skal sørge for, at denne viden bliver videreformidlet til AKT- og inklusionsvejlederne. Ved at skabe formelle rammer ved alle parter, hvad deres rolle og arbejde er, så der bedre kan skabes meningsfulde relationer fra dag et med de børn, som har behov for at få styrket deres resiliens.

  • Arbejdet med at skabe mulighed for resiliens hos børn er både komplekst og foregår på mange niveauer, og det er vigtigt, at personalets samarbejde om det individuelle barn starter tidligt, så overgangen kan blive så nem så mulig. Personalet fra SFO og skole herunder AKT-lærerne skal inddrages i god tid inden barnets overgang.

  • Det er altafgørende at barnet får meningsfulde relationer i form af f.eks. venner, og at der skabes tryghed i overgangen. Det kan f.eks. være, at børnene mødes i skolen inden, så de uformelt kan lære hinanden at kende og kende deres nye omgivelser. Det vil skabe yderligere mulighed for resiliens, da de får et sted, hvor de oplever at de hører til.

  • Barnet skal inddrages i planlægning af aktiviteter. For at skabe mulighed for resiliens hos et barn er det vigtigt, at barnet får meningsfulde relationer og aktiviteter. Derfor skal barnet inddrages i planlægningen, så du som AKT- og inklusionsvejleder kan sikre, at aktiviteten bliver meningsfuld.

Skab resiliens med resiliensrammen

For at skabe de bedste forudsætninger for barnet både i dagtilbud og i overgangen til skolen, kan du som fagprofessionel med fordel bruge resiliensrammen, som opsummerer viden om og ideer til handling, der fremmer mulighederne for, at børn klarer sig godt, når noget er svært. Modellen er baseret på resiliensforskning og udviklet i Storbritannien. Resiliensrammen beskriver tilgange og interventioner både for enkelte børn, men også på gruppe-, familie- og institutionsniveau, og du får konkrete redskaber og materialer til brug i dagtilbud og skoler.

Ved at bruge resiliensrammen kan du skabe et fælles sprog og model mellem børn, forældre og dig som fagprofessionel, hvilket gør det muligt både at holde fokus på det enkelte barn samtidig med, at det åbner op for også at arbejde med fællesskabet med særligt henblik på overgange og skolestart.

Mød Ida Skytte Jakobsen

Ida Skytte Jakobsen har i mange år beskæftiget sig med en lang række områder inden for socialt arbejde. F.eks. integrated children system, anbringelser, adoption, psykisk sygdom, selvmordsforebyggelse med særligt vægt på det psykologiske fagfelts bidrag til at forstå og handle.

Ida Skytte jakobsen er cand.psych., ph.d. i samfundsvidenskab og docentved. Hun leder et forskningsprogram i resiliens på UCL. Hendes interessefelter er en sammenhæng mellem praksis, viden og forskning.

Ida Skytte Jakobsen

20 48 64 42

idja@ucl.dk