Mikrobryg med power

Styr(k) din markedsføring med teknologi og data

Hylderne i supermarkederne er proppede med forskellige varianter af specialøl, og konkurrencen er hård. Så hvad skal der til for at skille sig ud og fange forbrugerens opmærksomhed? Lige nøjagtigt dette var udgangspunktet for et pilotprojekt i samarbejde mellem NeuroLab på UCL og tidligere Food Fyn.

Dato: 29.05.2020 - Forfatter: Maria Tipsmark

I projektet undersøgte vi, hvordan man med etiketterne kan skabe opmærksomhed hos forbrugerne, og hvilke elementer, f.eks. farver, der skal til for at skille sig ud blandt konkurrenterne.  

I projektet anvendte vi det digitale værktøj eye tracking, der er et kendt inden for markedsføring. Eye tracking gør det muligt at følge brugernes opmærksomhed. Derved kan man se deres umiddelbare reaktion på et produkt, som så kan bruges til at forbedre dets udseende.

Eye tracking og AIDA-modellen – med et twist

Med eye tracking bliver vi klogere på, hvad det er forbrugerne ser – og hvad de overser. Vha. teknologi kan vi afkode øjnenes bevægelsesmønstre og derigennem skabe data til optimering af alt fra hjemmesider til printet materiale – til ja, øletiketter.

Med udgangspunkt i kunderne skaber man altså data, der kan bruges til at optimere produkterne og skabe gode løsninger.

En anden model, der er kendt inden for traditionel markedsføring, er AIDA-modellen. Formålet med eye tracking er især, at øge punkterne ”Attention” og ”Action” – hvordan får vi skabt mest mulig opmærksomhed omkring produktet, så det kan lede til størst muligt salg. Dvs. lægger respondenterne mærke til øl-etiketten, er der større sandsynlighed for, at de husker øllen og forhåbentlig vælger denne i en købssituation.

”Ha ha, noget springer mig i øjnene. Numsedamen! Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men den er sjov” - Respondent 18

30 specialøl og 27 respondenter

Med udgangspunkt i 8 Fynske bryghuse, 27 respondenter og i alt 30 forskellige specialøl blev der opsat et testforløb opdelt i 2 dele.

  • Første del: test af 30 specialøl, 10 respondenter
  • Anden del: test af 15 specialøl, 17 respondenter

”Med eye tracking får vi adgang til en række ubevidste data fra den enkelte respondent. Ved at analysere dataen kan vi blive langt klogere på forbrugeradfærd og -præferencer, og derigennem optimere øl-etiketterne.” citat: Maria Tipsmark, lektor og projektleder i NeuroLab

I testen arbejdede vi bl.a. med at finde de øl, som respondenterne:

  • lagde mærke til hurtigst (korteste tid)
  • som respondenterne kiggede på i længst tid
  • som havde flest genbesøg (respondenten ser på samme øl flere gange)

Etiket med power – resultater

Hvad skal der så til for at skabe en etiket med power? Ud fra testen er der nogle klare retningslinjer og konklusioner.

  • Farver og kontraster: Vil du skille dig ud på hylden, så tænk i farver og kontraster. På baggrund af testen ses det klart, at respondenterne først fokuserer på farver, som skiller sig ud på hylden. Mørke og mættede farver gav god respons, men også gul og hvid tiltrak sig respondenternes opmærksomhed.
  • Indram dit budskab og produkt: Overvej en markant form og tydelig indramning omkring den information, som det du gerne vil have, skal ses. På denne måde kan du guide forbrugernes blik til det vigtige – dit budskab.
  • Tjek dine konkurrenter: Hvilke farver findes på hylden allerede? Overvej dine muligheder for at skille dig ud fra mængden (og samtidig understrege indholdet i flasken).
  • Form og figur: Er du mere til en etiket, som omfavner hele flasken? Så bør du overveje om en lys baggrund kan bruges – især gul og hvid. Det giver respondenten ro til at se og læse dit budskab.

”Chiliøllen – jeg har ikke smagt den, men den så spændende ud. Pæn etiket!” - Respondent 05

Læs den fulde rapport omkring projektet på https://www.ucviden.dk. Her finder du også illustrationer og konkrete bud på, hvordan etikkerne fungerer. Alt sammen analyseret ud fra data og målgruppepræferencer.

Projekter skaber ny viden

Det er igennem projekter som dette, at vi virkelig kan få testet vores teknologi af. I et samspil mellem studerende, erhvervslivet og et laboratorie på UCL skaber vi ny viden om, hvordan vi kan udvikle vores tværfaglige samarbejde – og spændende cases til undervisningen. Samtidigt får vi afprøvet teknologien i en større kontekst og skabt ny viden om købspræferencer for en udvalgt målgruppe.

”Jeg har deltaget i en lang række projekter med eye tracking-data, og det er interessant at afdække den mængde af data, som ligger i alt det, som respondenterne overser. Her er værdifuld viden gemt om forbrugeradfærd og optimeringsmuligheder” – Citat: Simon Svendsen, Forskning og Udvikling Business

Hvert semester udbydes introduktionsforløb og semestercases i NeuroLab. Vil du have viden om ny teknologi, data og andre vinkler på markedsføring? Så tag fat lektor og projektleder i NeuroLab, Maria Tipsmark (mati@ucl.dk), og få en snak om dine muligheder.

Mød Maria Tipsmark

Maria er lektor og projektleder hos UCL. Hun har arbejdet med online løsninger i mere end 10 år, samt har mange års erfaring med biometriske værktøjer og data.

Maria underviser på E-handels uddannelsen, bl.a. i fagene forretningsforståelse og dataanalyse. Herudover er hun projektleder i UCLs NeuroLab, hvor hun står for undervisningen i neuromarketing og især anvendelsen af teknologier, så som eye tracking og hjerneskanner.

Maria deltager videre i projektforløb for og med virksomheder – bl.a med fokus på konverteringsoptimering af online løsninger, på baggrund af data.

Maria Tipsmark

65 43 47 47

mati@ucl.dk