Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag

Akademimodul

Vil du have indsigt i de centrale dele af beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag og kendskab til centrale sagsbehandlingsregler?
Bliv opdateret på den aktuelle beskæftigelseslovgivning.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Sæt fokus på centrale juridiske spørgsmål inden for beskæftigelse!

Fagligt indhold 

Med viden om relevante mål for beskæftigelsesområdet sætter du fokus på god sagsbehandlingsskik, når du varetager lettere sagsbehandlingsopgaver på et korrekt juridisk grundlag.

Du lærer om de sagsbehandlingsregler, herunder habilitet, vejledningspligt, notatpligt, partshøring,
aktindsigt, begrundelse, klagevejledning og tavshedspligt, så du er klædt på til det positive møde med borgerne.

Du får viden om:

  • retssikkerhed og forvaltningsret
  • myndighedsudøvelse, herunder beslutning, begrundelse, lovgivning, klagevejledning
  • Beskæftigelses- og arbejdsmarkedslovgivningen
  • behandling af personoplysninger, herunder indhentelse og videregivelse af oplysninger.

Udbytte

Du lærer at anvende dine handlekompetencer til konkrete situationer, når du skal foretage vurderinger af, hvilken lovgivning der skal benyttes i forskellige faser af den lediges forløb.

Efter Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag kan du:

  • anvende din viden til at vurdere juridiske problemstillinger og opstille løsningsmuligheder
  • koordinere indsatser og formidle praksisnære problemstillinger
  • orientere dig i lovgivningen, vurdere sammenhængen i beskæftigelseslovgivningen og visitere eller revisitere til relevante myndigheder og indsatser.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelsen i Beskæftigelse og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder på beskæftigelsesområdet. Det kan fx være et jobcenter, en a-kasse, en ydelsesafdeling eller en afklaringsinstitution.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Gode muligheder for tilskud

Du har mange muligheder for at søge tilskud til dit kursus- eller efteruddannelsesforløb, det handler blot om at kigge de rigtige steder.

Økonomi og tilskud

Mette Camilla Vinggaard, Lektor i socialt arbejde og konsulent Videreuddannelse Sundhed, Socialt arbejde og Velfærdsforskning
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb