Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag

Akademimodul

Vil du have indsigt i de centrale dele af beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag og kendskab til centrale sagsbehandlingsregler?
Bliv opdateret på den aktuelle beskæftigelseslovgivning.

Tilmeld modul

Sæt fokus på centrale juridiske spørgsmål inden for beskæftigelse!

Fagligt indhold 

Med viden om relevante mål for beskæftigelsesområdet, sætter du fokus på god sagsbehandlingsskik, når du varetager lettere sagsbehandlingsopgaver på et korrekt juridisk grundlag.

Du lærer om de sagsbehandlingsregler, herunder habilitet, vejledningspligt, notatpligt, partshøring,
aktindsigt, begrundelse, klagevejledning og tavshedspligt, så du er klædt på til det positive møde med borgerne.

Du får viden om:

  • retssikkerhed og forvaltningsret
  • myndighedsudøvelse, herunnder beslutning, begrundelse, lovgivning, klagevejledning
  • Beskæftigelses- og arbejdsmarkedslovgivningen
  • behandling af personoplysninger, herunder indhentelse og videregivelse af oplysninger.

Udbytte

Du lærer at anvende dine handlekompetencer til konkrete situationer, når du skal foretage vurderinger af hvilken lovgivning, der skal benyttes i forskellige faser af den lediges forløb.

Efter Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag kan du:

  • anvende din viden til at vurdere juridiske problemstillinger og opstille løsningsmuligheder
  • koordinere indsatser og formidle praksisnære problemstillinger
  • orientere dig i lovgivningen og vurdere sammenhængen i beskæftigelseslovgivningen og visitere eller revisitere til relevante myndigheder og indsatser.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelsen i Beskæftigelse og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder på beskæftigelsesområdet. Det kan fx være et jobcenter, en a-kasse, en ydelsesafdeling eller en afklaringsinstitution.

Susanne Fallesen Studiesekretær
Konsulent Maja Tommerup Kleiner
Maja Tommerup Kleiner, uddannelsesansvarlig Arbejder med dialog, netværk, kompetencer og organisationer

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb