Demens

Akademimodul

Vil du være bedre til at vurdere problemstillinger i relation til borgere med demens? Lær om udviklingsorienterede tiltag af demensindsatsen i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

Tilmeld

Sæt fokus på demenssygdomme i et neuropsykologisk perspektiv!

Fagligt indhold 

Med viden om og forståelse for demenssygdommenes kompleksitet i et neuropsykologisk perspektiv, udvikler du din egen rolle i forhold til at bidrage til udviklingsorienterede tiltag i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere

Du får viden om:

  • demenssygdomme, herunder de sammenhænge der er mellem skader i hjernen grundet demens og den adfærd borgere med demens udviser
  • samspillet mellem somatisk sygdom og demens
  • etik og magt i arbejdet med borgere med demens og deres pårørende
  • neuro - og socialpædagogiske metoder i samarbejde med borgere med demens.

Udbytte

Du lærer at anvende en social- og neuropædagogisk indsats, så du kan bidrage til udviklingsorienterede tiltag og implementering af disse i demensindsatsen samtidig med at du håndterer et professionelt samarbejde med de pårørende.

Efter Demens kan du:

  • anvende den nyeste viden i tilrettelæggelsen og udførelsen af pleje, omsorg og behandling af borgere med demens
  • håndtere adfærdsændringer og symptomer hos borgere med demens i et fagligt og tværfagligt samarbejde
  • formidle praksisnære problemstillinger og mulige løsningsforslag til samarbejdspartnere og borgere med demens og deres pårørende.

Niveau

Modulet hører under den akademiuddannelsen i Sundhedspraksis og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Demens er et valgfrit modul.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som arbejder i sundhedspraksis, hvor du vil specialiserer dig inden for problemstillinger i relation til behandling af borgere med demens.

Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb