Demens

Akademimodul

Vil du være bedre til at vurdere problemstillinger i relation til borgere med demens? Lær om udviklingsorienterede tiltag af demensindsatsen i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Mennesker med udviklingshæmning og demens

Fagligt indhold:

Med viden om og forståelse for demenssygdommenes kompleksitet hos mennesker med udviklingshæmning, udvikler du din egen rolle i forhold til at bidrage til opsporing og udviklingsorienterede tiltag i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.
Du får viden om:

  • demenssygdomme, herunder de sammenhænge, der er mellem skader i hjernen grundet demens og den adfærd borgere med demens udviser.
  • samspillet mellem udviklingshæmning, somatisk sygdom og demens.
  • neuro - og socialpædagogiske metoder i samarbejde med borgere med demens.
  • rollen som vidensperson der understøtter systematiske indsatser i forhold til udviklingshæmning og demens.

Udbytte:

Du lærer at opspore demens hos mennesker med udviklingshæmning og du kan differentiere demenssymptomer i forhold til udviklingshæmning, delir, depression, medicinforgiftning mv. Med afsæt i personcentreret omsorg og socialpædagogiske metoder kan du i samarbejde med mennesket med udviklingshæmning, pårørende og kolleger udvikle en dagligdag båret af bl.a. meningsfuldhed, tilhørsforhold og identitet der kontinuerligt tilpasses tabet af kognitive og praktiske færdigheder. Ligeledes kan du medvirke til at reducere og håndtere adfærdsændringer hos mennesker med udviklingshæmning og demens.

Efter Mennesker med udviklingshæmning og demens
kan du:

  • anvende den nyeste viden i tilrettelæggelsen og udførelsen af pleje, omsorg og behandling af borgere med demens
  • håndtere adfærdsændringer og symptomer hos borgere med demens i et fagligt og tværfagligt samarbejde
  • formidle praksisnære problemstillinger og mulige løsningsforslag til samarbejdspartnere og borgere med demens og deres pårørende.

Niveau

Modulet hører under den akademiuddannelsen i Sundhedspraksis og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Demens er et valgfrit modul.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som arbejder med mennesker med udviklingshæmning, hvor du specialiserer dig inden for problemstillinger i relation til demens.

Kim Koldby Chefkonsulent og sekretariatsleder for Udviklingscenter for Demensområdet
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb