Professionel praksis i social- og sundhedsvæsenet

Akademimodul

Få færdigheder og kompetencer til at kunne beskrive og vurdere praksisnære problemstillinger i social og sundhedspraksis ud fra viden om og forståelse for social- og sundhedsvæsenets samfundsmæssige, kulturelle og organisatoriske rammer.

Datoer og tilmeld

Styrk dit samarbejde med borgeren!

Fagligt indhold 

Gennem viden og forståelse for politiske og administrative styringsformer samt organisationers og kulturers betydning for samarbejde mellem de professionelle og borgerne kan du vurdere praksisnære problemstillinger i social- og sundhedspraksis.

Du lærer om:

  • politiske og administrative styreformer, organisatoriske rammer og vilkår
  • organisations- og kulturforståelse i forhold til mødet mellem borger og den professionelle
  • magt og etiske dilemmaer i relation til samarbejdet med borgeren og dennes pårørende
  • kommunikative tilgange og konfliktforståelser i mødet mellem professionelle, borgere, pårørende og/eller kollegaer.

Udbytte

Du lærer at håndtere praksisnære problemstillinger, hvor du kan opstille og vælge relevante handlemuligheder og medtænke, hvilken betydning de samfundsmæssige, kulturelle og organisatoriske rammer har for praksisudøvelse i social- og sundhedsvæsenet.

Efter Professionel praksis i social- og sundhedsvæsenet kan du:

  • vurdere etiske problemstillinger i tilknytning til magtforhold i social- og sundhedsarbejdet
  • indgå i og varetage samarbejde med borgeren ud fra borgerens behov og situation som bruger af social- og sundhedsvæsenet
  • håndtere konfliktsituationer, der kan opstå i samarbejdet mellem professionelle, borgere, pårørende og/eller kollegaer.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelse i Sundhedspraksis og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Professionel praksis i social- og sundhedsvæsenet er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som arbejder eller vil arbejde i social- eller sundhedsvæsenet, hvor samfundet, organisationen og kulturen kan påvirke dit samarbejde med borgeren.

Download folder

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Janni Guldbrandsen, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning inden for den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb