Sundhedspraksis

Akademiuddannelse

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis er for dig, som ønsker at lære om professionel praksis i sundhedssektoren.

Uddannelsen giver dig kompetencer inden for områder som sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. 

Med Akademiuddannelse i Sundhedspraksis får du:

  • viden og metoder til at løse en række opgaver inden for social- og sundhedssektoren 
  • indsigt i samspillet mellem borgere og patienter, sundhedsmedarbejdere, sundhedsvæsnet og det øvrige samfund
  • kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner inden for social- og sundhedsområdet. 

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet faglige medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område, der har brug for en overbygning på en tidligere uddannelse, som f.eks. social- og sundhedsassistent, sygeplejer, tandplejer eller anden sundhedsfaglig uddannelse.

Du kan med uddannelsen varetage funktioner på specialist- eller mellemlederniveau inden for social- og sundhedsområdet eller det pæda­gogiske område.

Moduler og opbygning

20 ECTS Obligatoriske moduler
30 ECTS Valgfrie moduler
10 ECTS Afgangsprojekt

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS og består af to obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og på fuldtid på et år.

Adgangskrav

For at tage et akademimoduel skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, fx en relevant erhvervsuddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

50.000 - 80.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder