Kvalitetsudvikling og dokumentation i social- og sundhedsvæsenet

Akademimodul

Vil du lære om kvalitetsudvikling inden for det sundhedsfaglige område?
Du kan lære at vurdere konkrete problemstillinger i dagligdagen, så du kan opstille innovative og prioriterede løsninger i samarbejde med borgeren, de pårørende og dine samarbejdspartnere.

Datoer og tilmeld

Bidrag med sikkerhed, kontinuitet og kvalitet i dit sociale- og sundhedsfaglige arbejde!

Fagligt indhold 

Du bliver rustet med metoder og redskaber til brug for kvalitetssikring og dokumentation, og du lærer at formidle ny viden omkring dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af praksisnære problemstillinger til borgere, pårørende og kollegaer.

Du får viden om:

  • analyseredskaber og observationsmetoder
  • dokumentations- og evalueringsmetoder og modeller
  • kvalitetsmål, kvalitetssikring og -udvikling i et organisatorisk, fagligt og borgeroplevet perspektiv
  • læring og handlekompetence i relation til dokumentation og kvalitetsudvikling.

Udbytte

Du udvikler handlekompetence til fagligt og tværfagligt aktivt at deltage i et professionelt samarbejde, der bidrager til kvalitetsudvikling.

Efter Kvalitetsudvikling og dokumentation i social- og sundhedsvæsenet kan du:

  • anvende centrale analyseredskaber og observationsmetoder, der bidrager til dokumentation og kvalitetsudvikling af praksis i social- og sundhedsvæsenet
  • håndtere udviklingsorienterede situationer inden for dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling.

Niveau

Modulet hører under den akademiuddannelsen i Sundhedspraksis og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Kvalitetsudvikling og dokumentation i social- og sundhedsvæsenet er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som vil styrke din faglighed og kompetencer inden for kvalitetsudvikling og innovation i social- og sundhedsvæsnet.

Download folder

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Janni Guldbrandsen, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning inden for den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb