Den strategiske HR-funktion

Akademimodul

Få overblik over human resource-området, så du er rustet til at udfylde rollen som HR-medarbejder med strategisk tyngde, hvor du har mulighed for at påvirke fremtiden på din arbejdsplads og sætte dit aftryk på strategien.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Få redskaberne til at påtage dig opgaver på personaleområdet!

Fagligt indhold 

I dag bærer virksomhedens HR-afdeling et stort ansvar for organisationens og medarbejdernes udvikling, og med den rette efteruddannelse i bagagen kan du være med til at lægge planerne og føre dem ud i livet.

Du lærer om:

  • forskellige former for HR-praksis og om centrale teorier og metoder anvendt inden for HR-området
  • forudsætningerne for HR-begrebets udvikling og for, hvad human resource management indebærer
  • de strategiske og forretningsmæssige sammenhænge i en virksomhed
  • de forskellige roller, der knytter sig til HR-funktioner og til konkret konsulentpraksis.

Udbytte

En efteruddannelse i strategisk HR giver dig de teoretiske rammer og indblik i, hvordan HR praktiseres. Du får værktøjerne til HR-planlægning og til at analysere strategiske HR-processer og HR-politikker, forståelse for human resource betydning for virksomhedens drift og stifter bekendtskab med forskellige HR- og konsulentroller.

Din personlige karriereudvikling er også i fokus. Med videreuddannelse i HR bliver du opmærksom på dine egne potentialer og muligheder, der kan danne baggrund for en personlig udviklingsplan med fokus på din HR-rolle - nu og i fremtiden.

Efter Den strategiske HR-funktion kan du:

  • beskrive, analysere og vurdere HR-nøgletal af relevans for en virksomhed
  • bidrage aktivt til udarbejdelsen af en HR-strategi og en personalepolitik
  • med udgangspunkt i de givne rammer kunne prioritere HR-opgaverne, så der skabes størst mulig værdi for organisationen.

Niveau

Den strategiske HR-funktion er et kursus i de grundlæggende HR-indsatser, hvor du lærer at understøtte virksomhedens strategi og forretningsmæssige behov.

Modulet hører under akademiuddannelse i Human Resource og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Den strategiske HR-funktion er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som arbejder eller vil arbejde med HR i din virksomhed.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Eiler Skovbjerg, studiekoordinator Vejleder i ledelse og HR inden for diplom- og akademiuddannelse samt realkompetencevurdering (RKV)
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb