HR - Human Resource

Akademiuddannelse

Med akademiuddannelsen i HR - Human Resource kvalificerer du dig til at arbejde professionelt med ansættelse, fastholdelse og udvikling af medarbejdere på både operationelt og strategisk niveau.

Opkvalificér dig med en akademiuddannelse i HR

Virksomheder og arbejdspladser efterspørger stærke HR-kompetencer for at imødekomme forandringsprocesser, organisationsudvikling og realisere sine mål. Med en akademiuddannelse i HR får du viden, værktøjer og inspiration, så du kan sikre kvalitet i virksomhedens Human Resource Management.

Uddannelsen har specielt fokus på HR-funktionens udviklingsorienterede opgaver, herunder kompetenceudvikling, forandringsprocesser og organisationsudvikling.

Du bliver derfor klædt godt på til at vise din virksomhed, hvordan din HR-indsats kan bidrage positivt til, at virksomheden når sine mål.  

På UCL har vi stor erfaring med at uddanne nuværende og kommende HR-medarbejdere på vores akademiuddannelse i HR, som du kan tage på deltid ved siden af dit job.

Uddannelsen giver dig en lang række værktøjer til at arbejde professionelt med HR-funktionen.

En tredjedel af uddannelsen består af obligatoriske moduler, men herudover kan du sammensætte uddannelsen ud fra de valgfag, der passer til din profil eller de kompetencer, du ønsker at styrke.

Det kunne fx være fag som rekruttering, personalejura eller samtalen som redskab. Du må vælge op til 20 ECTS fra ledelseslinjen. 

Med en Human Resource uddannelse får du:

  • kompetencer til at arbejde ud fra forskellige perspektiver på ledelse, struktur og forandringsprocesser
  • kompetencer til aktivt at kunne påvirke udviklingsprocesserne i en virksomhed fra start til slut
  • viden om kompetenceudvikling, forandringsprocesser og organisationsudvikling samt hvordan HR-indsatsen strategisk bidrager til virksomhedens mål
  • øvelse i at afprøve teorier, modeller og metoder i praksis i din egen organisation ud fra egne konkrete problemstillinger, som udfordrer dig som HR-medarbejder.

Når du tilmelder dig et fag, så er fagets bøger/litteratur inkluderet i prisen.

Målgruppe for en HR uddannelse

Uddannelsen er relevant for ledere og konsulenter i personale- og uddannelsesfunktioner i private såvel som offentlige virksomheder. Det kan være, at du arbejder som HR-konsulent, personalekonsulent eller koordinator med HR-relaterede opgaver. 

Uddannelsen er også et oplagt valg for dig, som fremadrettet skal involveres i en virksomheds HR-arbejde, eller for dig, som ønsker at arbejde inden for HR-feltet i din fremtidige karriere.

Akademiuddannelsen i HR er en deltidsuddannelse, der svarer til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Hele uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og består af fem moduler (to obligatoriske fag og tre valgfrie fag) samt et afgangsprojekt.

Du kan tage alle fag som enkeltstående moduler, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse.

Obligatoriske moduler (samlet 20 ECTS)

Tre valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

Mindst 10 ECTS inden for det ledelsesmæssige fagområde og højst 10 ECTS fra et andet fagområde.

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført én af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Vejledning til meritansøgning

Dispensation fra 6-års reglen

En akademiuddannelse skal gennemføres inden seks år, fra du er startet på uddannelsen. Der er dog i særlige tilfælde mulighed for at dispensere for denne 6 års-regel.

Vejledning til ansøgning om dispensation 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris

Prisen for en fuld akademiuddannelse ligger mellem 50.000 og 80.000 kr.

Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger.

Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. Derudover kan du have et løntab på undervisningsdagene.

Tilskudsmuligheder

Kompetencefonde:

Her kan du ofte søge tilskud fra den kompetencefond som er aftalt i din overenskomst. Tal evt. med din tillidsrepræsentant eller tag kontakt til din fagforening.

Tilskuddet dækker for det meste både deltagerbetaling og løntab. Søger du en kompetencefond om tilskud skal du også søge de statslige tilskud som er Omstillingsfond og SVU.

Omstillingsfond:

Du kan få op til 10.000 kr. om året til fag fra akademiuddannelserne fra Omstillingsfonden til dækning af deltagerbetaling, hvis du

  • Ikke har en videregående uddannelse
  • Er lønansat (ikke selvstændige)

Læs mere om mulighederne for støtte fra Omstillingsfonden

Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU:

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. 

Enten får du SVU som kompensation for din løn - eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. 

Læs mere om hvordan du søger SVU på www.svu.dk

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning.

Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder