HR - Human Resource

Akademiuddannelse

Med akademiuddannelsen i HR - Human Resource kvalificerer du dig til at arbejde professionelt med ansættelse, fastholdelse og udvikling af medarbejdere på både operationelt og strategisk niveau.

Opkvalificér dig med en akademiuddannelse i HR

Virksomheder og arbejdspladser efterspørger stærke HR-kompetencer for at imødekomme forandringsprocesser, organisationsudvikling og realisere sine mål. Med en akademiuddannelse i HR får du viden, værktøjer og inspiration, så du kan sikre kvalitet i virksomhedens Human Resource Management.

Uddannelsen har specielt fokus på HR-funktionens udviklingsorienterede opgaver, herunder kompetenceudvikling, forandringsprocesser og organisationsudvikling.

Du bliver derfor klædt godt på til at vise din virksomhed, hvordan din HR-indsats kan bidrage positivt til, at virksomheden når sine mål.  

På UCL har vi stor erfaring med at uddanne nuværende og kommende HR-medarbejdere på vores akademiuddannelse i HR, som du kan tage på deltid ved siden af dit job.

Uddannelsen giver dig en lang række værktøjer til at arbejde professionelt med HR-funktionen.

En tredjedel af uddannelsen består af obligatoriske moduler, men herudover kan du sammensætte uddannelsen ud fra de valgfag, der passer til din profil eller de kompetencer, du ønsker at styrke.

Det kunne fx være fag som rekruttering, personalejura eller samtalen som redskab. Du må vælge op til 20 ECTS fra ledelseslinjen. 

Med en Human Resource uddannelse får du:

  • kompetencer til at arbejde ud fra forskellige perspektiver på ledelse, struktur og forandringsprocesser
  • kompetencer til aktivt at kunne påvirke udviklingsprocesserne i en virksomhed fra start til slut
  • viden om kompetenceudvikling, forandringsprocesser og organisationsudvikling samt hvordan HR-indsatsen strategisk bidrager til virksomhedens mål
  • øvelse i at afprøve teorier, modeller og metoder i praksis i din egen organisation ud fra egne konkrete problemstillinger, som udfordrer dig som HR-medarbejder.

Målgruppe for en HR uddannelse

Uddannelsen er relevant for ledere og konsulenter i personale- og uddannelsesfunktioner i private såvel som offentlige virksomheder. Det kan være, at du arbejder som HR-konsulent, personalekonsulent eller koordinator med HR-relaterede opgaver. 

Uddannelsen er også et oplagt valg for dig, som fremadrettet skal involveres i en virksomheds HR-arbejde, eller for dig, som ønsker at arbejde inden for HR-feltet i din fremtidige karriere.

Moduler og opbygning

20 ECTS Obligatoriske moduler
30 ECTS Valgfrie moduler
10 ECTS Afgangsprojekt

Akademiuddannelsen i HR er en deltidsuddannelse, der svarer til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse.

Hele uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og består af fem moduler (to obligatoriske fag og tre valgfrie fag) samt et afgangsprojekt.

Du kan tage alle fag som enkeltstående moduler, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse.

Moduloversigt

Moduler uden planlagt holdstart

Klik på modulet for at skrive dig op og få besked, når du kan tilmelde dig

Adgangskrav

For at tage et akademimoduel skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, fx en relevant erhvervsuddannelse.

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Merit

Hvis du har gennemført uddannelseselementer, som svarer til dele af den akademiuddannelse, du er optaget på, kan du søge om merit og muligvis få afkortet din uddannelsestid. Kontakt os for at høre nærmere.

Færdig inden for 6 år

6-årsreglen betyder, hvis du er startet på en akademiuddannelse, skal den være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen.

Dispensation for 6-årsreglen

50.000 - 80.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder