Forretningsdrevet HR

Akademimodul

Få overblik over human resource-området, så du er rustet til at udfylde rollen som HR-medarbejder med strategisk tyngde, hvor du har mulighed for at påvirke fremtiden på din arbejdsplads og sætte dit aftryk på strategien.

Datoer og tilmeld

Få redskaberne til at påtage dig opgaver på personaleområdet!

Fagligt indhold 

I dag bærer virksomhedens HR-afdeling et stort ansvar for organisationens og medarbejdernes udvikling, og med den rette efteruddannelse i bagagen kan du være med til at lægge planerne og føre dem ud i livet.

Du lærer om:

  • forskellige former for HR-praksis og om centrale teorier og metoder anvendt inden for HR-området
  • forudsætningerne for HR-begrebets udvikling og for, hvad human resource management indebærer
  • de strategiske og forretningsmæssige sammenhænge i en virksomhed
  • de forskellige roller, der knytter sig til HR-funktioner og til konkret konsulentpraksis.

Udbytte

En efteruddannelse i strategisk HR giver dig de teoretiske rammer og indblik i, hvordan HR praktiseres. Du får værktøjerne til HR-planlægning og til at analysere strategiske HR-processer og HR-politikker, forståelse for human resource betydning for virksomhedens drift og stifter bekendtskab med forskellige HR- og konsulentroller.

Din personlige karriereudvikling er også i fokus. Med videreuddannelse i HR bliver du opmærksom på dine egne potentialer og muligheder, der kan danne baggrund for en personlig udviklingsplan med fokus på din HR-rolle - nu og i fremtiden.

Efter Forretningsdrevet HR kan du:

  • beskrive, analysere og vurdere HR-nøgletal af relevans for en virksomhed
  • bidrage aktivt til udarbejdelsen af en HR-strategi og en personalepolitik
  • med udgangspunkt i de givne rammer kunne prioritere HR-opgaverne, så der skabes størst mulig værdi for organisationen
  • fastlægge HR-indsatser på baggrund af organisationsforståelse og -kultur.

Niveau

Forretningsdrevet HR er et kursus i de grundlæggende HR-indsatser, hvor du lærer at understøtte virksomhedens strategi og forretningsmæssige behov.

Modulet hører under akademiuddannelse i Human Resource og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Forretningsdrevet HR er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som arbejder eller vil arbejde med HR i din virksomhed.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Jon Bloch Skipper Uddannelseskoordinator
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb