Gasteknisk teori

Akademimodul

Få viden om myndighedsbestemmelser og reglementer samt autorisationer og certifikater for gastekniske anlæg, så du kan arbejde med gastekniske anlæg og varmeanlæg med tilhørende automatik. Du kan lære mere med Gasteknisk teori.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Bliv klar til arbejdet med gastekniske anlæg

Fagligt indhold 

Du lærer at vurdere gas- og varmetekniske installationsformer samt at vælge relevante og tidssvarende løsninger. Du lærer at formidle valg til relevante brugere samt at anvende de værktøjer, der bruges til at projektere, dimensionere og etablere almindelige gastekniske anlæg med tilhørende automatik.

Du får viden om:

  • gassens egenskaber og forbrænding
  • gasforbrugende apparater samt kedler, ventilations- og aftrækssystemer
  • installationer hos den almindelige forbruger samt mindre F-gasinstallationer
  • gasforsyningssystemer, installationer og komponenter i jord og bygning
  • myndighedsbestemmelser og reglementer, og autorisationer og certifikater for gastekniske anlæg.

Udbytte

Du lærer at vurdere gas- og varmetekniske installationsformer samt at vælge relevante og tidssvarende løsninger. Du lærer at formidle valg til relevante brugere samt anvende de værktøjer, der bruges til at projektere, dimensionere og etablere almindelige gastekniske anlæg med tilhørende automatik.

Efter modulet kan du håndtere udførelsen af arbejdet på gastekniske installationer og varmeanlæg med tilhørende automatik. Du bliver i stand til i et fagligt og tværfagligt samarbejde at kunne vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende almindelige gastekniske anlæg.

Niveau

Du kan tage modulet Gasteknisk teori, hvis du har bestået de obligatoriske fag: Grundlæggende VVS-tekniske begreber og Sanitet samt valgfaget Varmeinstallation bolig.

Modulet hører under akademiuddannelsen i VVS-installation og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Akademimodulet er for dig med relevant erhvervserfaring, som vil arbejde med gastekniske anlæg.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb