HR i Praksis

Akademimodul

Er du i stand til at understøtte ledelsessystemet med relevante HR-værktøjer? Lær om HR-funktionens opgaver og handlerum, så du kan tage aktiv del i værdiskabende samarbejdsprocesser med linjeledelsen og andre relevante aktører.

Datoer og tilmeld

Brug de centrale HR-værktøjer!

Fagligt indhold

Med viden om centrale HR-værktøjer og HR-praksis lærer du om virksomhedens grundprocesser inden for tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere.

Du opnår en større forståelse for sammenhængen mellem virksomhedens behov og HR-funktionens anvendelse, når du bruger HR-feltets teorier, metoder og værktøjer.

Du får viden om:

  • rekruttering og employer branding
  • belønningssystemer, motivation og fastholdelse
  • kompetence- og karriereudvikling
  • senioraktiviteter og fratrædelser.

Udbytte

Inden for HR-funktionens perspektiv lærer du at gennemføre HR-relaterede opgaver i praksis inden for felterne tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere.

Efter HR i praksis kan du:

  • vurdere praksisnære HR-behov i virksomheden og skal kunne vælge relevante HR-løsninger, der passer i konteksten
  • anvende HR-specifikke metoder og redskaber inden for felterne tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling
  • forholde dig proaktivt og reflekteret til HR-funktionens brug af HR-værktøjer og til egen praksis.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelsen i Human Resource og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. HR i praksis er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som arbejder eller vil arbejde inden for HR, hvor du specialiserer dig i værdiskabende samarbejdsprocesser.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Jon Bloch Skipper Uddannelseskoordinator
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb