HR i Praksis

Akademimodul

Er du i stand til at understøtte ledelsessystemet med relevante HR-værktøjer? Lær om HR-funktionens opgaver og handlerum, så du kan tage aktiv del i værdiskabende samarbejdsprocesser med linjeledelsen og andre relevante aktører.

Se datoer

Brug de centrale HR-værktøjer!

Fagligt indhold

Med viden om centrale HR-værktøjer og HR-praksis lærer du om virksomhedens grundprocesser inden for tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere.

Du opnår en større forståelse for sammenhængen mellem virksomhedens behov og HR-funktionens anvendelse, når du bruger HR-feltets teorier, metoder og værktøjer.

Du får viden om:

  • rekruttering og employer branding
  • belønningssystemer, motivation og fastholdelse
  • kompetence- og karriereudvikling
  • senioraktiviteter og fratrædelser.

Udbytte

Inden for HR-funktionens perspektiv lærer du at gennemføre HR-relaterede opgaver i praksis inden for felterne tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere.

Efter HR i praksis kan du:

  • vurdere praksisnære HR-behov i virksomheden og skal kunne vælge relevante HR-løsninger, der passer i konteksten
  • anvende HR-specifikke metoder og redskaber inden for felterne tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling
  • forholde dig proaktivt og reflekteret til HR-funktionens brug af HR-værktøjer og til egen praksis.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelsen i Human Resource og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. HR i praksis er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som arbejder eller vil arbejde inden for HR, hvor du specialiserer dig i værdiskabende samarbejdsprocesser.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Eiler Skovbjerg, studiekoordinator Vejleder i ledelse og HR inden for diplom- og akademiuddannelse samt realkompetencevurdering (RKV)
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Forløb