Klimaregnskaber

Akademimodul

Vil du lære at lave klimaregnskaber og vil du bidrage til at jeres virksomhed reducerer sin negative klimapåvirkning? På modulet får du viden om teorier om CO2 og andre drivhusgasser og deres påvirkning, og metoder til at beregne og reducere udledninger på i Scope 1 og Scope 2. 

Datoer og tilmeld
Garanteret holdstart

Fagligt indhold

Du bliver fortrolig med beregning af CO2-aftryk for både produkter og processer, og du vil kunne bruge disse data til at implementere klimareducerende tiltag. Derudover lærer du at beregne og vurdere Scope 1 og Scope 2, og får indsigt i klimareduktionsmuligheder inden for Scope 3. 

  • Du lærer at beregne dele af virksomhedens klimapåvirkning.  
  • Du får dyb indsigt i globale, regionale og nationale klimamålsætninger og handleplaner.
  • Du får viden om de lovkrav som virksomheder står overfor omkring klimapåvirkning. 
  • Du får kompetencer i at beregne og vurdere mulighederne for at reducere udledningerne.  

Udbytte 

Efter modulet Klimaregnskaber kan du aktivt bidrage til din virksomheds klimaindsats ved at beregne, dokumentere og reducere CO2-udledninger. Du vil være i stand til at identificere og implementere klimareducerende tiltag samt bidrage til udviklingen af en mere bæredygtig drift. 

  • Du får dybdegående viden om klimaområdet, lovgivning og beregningsmetoder. 
  • Du opbygger praktiske færdigheder til at beregne CO2-udledninger og identificere klimareducerende tiltag. 
  • Du vil aktivt kunne bidrage til virksomhedens klimaindsats og opnåelse af bæredygtighedsmål.

Niveau 

Modulet hører under akademiuddannelsen i Bæredygtighed og grøn omstilling og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Klimaregnskaber er et obligatorisk modul på uddannelsen. 

Målgruppe 

Modulet henvender sig til dig, der ønsker at opbygge kompetencer i at lave klimaregnskaber og identificere mulige reduktioner i jeres CO2e udledning. Du er måske leder eller medarbejder i en økonomiafdeling, en data og IT-afdeling, eller i en koordinerende funktion, hvorfra du gerne vil påvirke jeres grønne omstilling gennem en mere positiv klimapåvirkning.  

Marie Toft Specialkonsulent og programleder
Camilla Andersen Uddannelseskonsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb