Bæredygtig forretningsforståelse

Akademimodul

Lær hvordan du og din virksomhed kan arbejde med bæredygtig udvikling og FN's 17 verdensmål, herunder ESG.

Du lærer at udpege hvor og hvordan, I kan arbejde med bæredygtighed i hverdagen, så det er afstemt jeres forretningsmodel, jeres værditilbud til kunderne og virksomhedens daglige drift.

 

Se datoer

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Faget er meget anvendelsesorienteret, hvor du ikke alene får input fra underviser, men også får stor sparing fra medkursister fra andre virksomheder.

For os er det vigtigt, at læringen tager udgangspunkt i din hverdag, så du kommer hjem med ny viden, du kan implementere med det samme og derved være med til at indfri jeres målsætning om bæredygtig udvikling.  

Indhold

  • De vigtigste elementer i bæredygtighed - og hvilken relation de har til samfundets og virksomheders udvikling
  • De 17 verdensmål
  • ESG
  • Bæredygtige forretningsmodeller og værdikæder
  • Værktøjer til implementering af indsatser i relation til bæredygtighed

Udbytte

Når du har gennemført kurset, kan du:

  • bruge de vigtigste metoder og redskaber inden for bæredygtig forretningsudvikling og forretningsforståelse
  • kortlægge og implementere mål og handlinger inden for virksomhedens forretningsområde i relation til bæredygtighed og de 17 verdensmål
  • formidle de indsatser og mål, I har valgt, til relevante målgrupper, fx kolleger, samarbejdspartnere og kunder
  • deltage i et tværfagligt samarbejde for at lave en forretningsmæssig strategi for bæredygtighed, og gennemføre de opgaver, der følger af denne strategi

Eksamen og ECTS

Kurset giver 5 ECTS point. Faget afsluttes med en 2 siders erhvervscase, der lægger op til en mundtlig eksamen. Der er intern censur, og du får en karakter efter 7-trinsskalaen.

Niveau

Kurset er et valgfag på Akademiuddannelsen i International Transport og Logistik. Faget kan bruges som et enkeltstående kursus eller som et valgfag fra en af de mange andre Akademiuddannelser.

Målgruppe

Kurset er til dig med relevant erhvervserfaring, som vil have forretningsforståelse og hjælp til at omsætte viden om bæredygtighed og de 17 verdensmål i forhold til virksomhedens strageti. 

Se datoer

Forløb