Bæredygtighed og grøn omstilling

Akademiuddannelse

Ønsker du at arbejde professionelt med bæredygtighed og grøn omstilling? Så er er AU i bæredygtighed og grøn omstilling uddannelsen for dig. På denne deltidsuddannelse vil du blive klædt på til at håndtere opgaver der ligger indenfor en grøn omstilling i din organisation.

Efter uddannelsen vil du have stærke forretningsmæssige kompetencer indenfor grøn omstilling og bæredygtig udvikling. Det gør dig i stand til, som medarbejder, koordinator, nøglemedarbejder eller leder, at lede den bæredygtige udvikling sammen med dine kolleger og samarbejdspartnere.

Bliv klar til at drive en grøn omstilling

Fagligt indhold

Med den stigende efterspørgsel på bæredygtige løsninger, stræber virksomheder overalt i verden efter at integrere miljømæssigt og socialt ansvar i deres drift, samtidig med at forblive konkurrencedygtige. På uddannelsen bliver du rustet til at lede den bæredygtige udvikling samt skabe og drive en grøn omstilling i praksis.

Du får redskaber til at udvikle virksomhedens bæredygtige forretningsstrategi, virksomhedens og værdikædens cirkulære økonomi og grønne produktudvikling sammen med interne og eksterne interessenter.

Dit udbytte af en akademiuddannelse i Bæredygtighed og Grøn omstilling

Med en AU i bæredygtighed og grøn omstilling opnår du kompetencer i bæredygtig forretningsforståelse og lærer strategier til at integrere bæredygtighed i virksomhedens kerneaktiviteter. Derudover får du

  • solid teoretisk og praktisk viden om bæredygtig udvikling og grøn omstilling
  • redskaber til at analysere, udvikle og prioritere indsatser i virksomhedens grønne omstilling
  • redskaber til at systematisere og rapportere på virksomhedens indsatser i den grønne omstilling – herunder klimaregnskaber og ESG-rapportering
  • kompetencer til at bidrage til en bæredygtig forretningsudvikling.

Fag 

Obligatoriske moduler 

Valgmoduler

Undervisning

Vores undervisning kombinerer klasseundervisning, gruppearbejde, refleksionsopgaver og praksisinddragelse for at skabe en dynamisk læringsoplevelse. I klasseundervisningen præsenteres teoretiske koncepter og aktuelle eksempler, mens gruppearbejde fremmer samarbejde samt kreativ og kritisk tænkning. Refleksionsopgaver fordrer anvendelsen af dine egne erfaringer og perspektiver.

Dine erfaringer bruges også i klassens diskussioner fordi det fremmer en bredere forståelse at vi udveksler erfaringer og synspunkter. Samlet set skaber vores undervisningsmetoder et engagerende og interaktivt læringsmiljø som giver de bedste resultater og fremmer en dybere forståelse af emnerne bæredygtighed og grøn omstilling.

Målgruppe

AU i Bæredygtighed og grøn omstilling er designet til at imødekomme behovene hos ledere, nøglemedarbejdere, koordinatorer og medarbejdere, der ønsker at drive den grønne omstilling i deres organisation eller virksomhed.

Uanset din rolle eller position vil vores uddannelse ruste dig med de nødvendige praktiske kompetencer og viden til at håndtere bæredygtighedsudfordringer og identificere forretningsmæssige muligheder.

Vi tilbyder en målrettet, relevant og praksisorienteret uddannelse, der hjælper dig med at træffe informerede beslutninger og skabe en positiv indvirkning på miljøet og samfundet gennem din arbejdsplads.

Moduler og opbygning

20 ECTS Obligatoriske moduler
30 ECTS Valgfrie moduler
10 ECTS Afgangsprojekt

Adgangskrav

For at tage et akademimoduel skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, fx en relevant erhvervsuddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

50.000 - 80.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse