Grøn omstilling i praksis

Akademimodul

Vil du vide, hvordan grøn omstilling sker i praksis?  

På modulet ’Grøn omstilling i Praksis’ får du viden om hele virksomhedens værdikæde fra indkøb til produktion og forbrug hos kunder. Du opbygger kompetencer i at kortlægge virksomhedens leverandører (supply chain) og sikre en bæredygtig strategi for hele værdikæden. 

Datoer og tilmeld

En bæredygtig værdikæde handler både om forretningsmuligheder og om risikostyring

På modulet ’Grøn omstilling i Praksis’ kan du blive specialiseret i ’supply chain management’. Du lærer at styre processer, hvor virksomhedens værdikæde bliver mere bæredygtig. Bæredygtig leverandørstyring handler om at styre både risici og udvikle forretningsmuligheder.

Fagligt indhold 

I modulet undervises i cirkulære forståelser af produktion og forbrug, herunder livscyklusanalyse, FN’s 17 verdensmål og hvordan virksomheder kan overholde planetære grænser for ressourceforbrug. Der introduceres til både national og international lovgivning, og til standarder for bæredygtighed.  

  • Du får viden om, hvordan man kan bruge partnerskaber til at fremme bæredygtige værdikæder. 
  • Du indsigt i brugen af redskaber til at lede komplekse værdikæder i retning af større bæredygtighed. 

Udbytte 

Efter deltagelse i modulet kan du indgå i bæredygtig ledelse af virksomhedens værdikæde og du kan udvikle samarbejder på tværs i organisationen og med eksterne partnere.

Du får både overblik over centrale bæredygtighedstemaer i værdikæden, og konkrete redskaber til at styre værdikæden i mere bæredygtig retning.  

  • Du bliver klædt på til at kortlægge bæredygtighedsrisici og forretningsmuligheder i værdikæden mellem leverandører og kunder.  
  • Du bliver i stand til at sikre et højt vidensniveau om bæredygtige værdikæder i virksomheden.
  • Du vil kunne bidrage til at fremme bæredygtige forandringsprocesser i virksomheden i samspil mellem ledelse, medarbejdere og eksterne interessenter.  
  • Du vil lære at kommunikere om bæredygtighed i forhold til hele værdikæden. 

Niveau 

Modulet hører under akademiuddannelsen ’Bæredygtighed og Grøn Omstilling’ og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. ’Grøn Omstilling i Praksis’ er et obligatorisk modul på uddannelsen.  

Modulet ’Grøn omstilling i Praksis’ har et globalt og systemisk perspektiv på værdikæden, og supplerer de to andre obligatoriske moduler på uddannelsen ’Bæredygtig Forretningsforståelse’ og ’Klimaregnskaber’.  

Målgruppe 

Modulet er for dig, der enten allerede arbejder med eller ønsker at arbejde med værdikæder og bæredygtighed. Du sidder måske i en indkøbsfunktion, i produktionen, i kvalitet eller i en anden central rolle i virksomheden, hvor du kan påvirke jeres cirkularitet og valg af leverandører og samarbejdspartnere.  

Du ønsker at styrke dine kompetencer i cirkulære forretningsmodeller, bæredygtig ’supply chain management’ og brugen af FNs 17 verdensmål i praksis. 

Marie Toft Specialkonsulent og programleder
Camilla Andersen Uddannelseskonsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb