Kompetenceudvikling

Akademimodul

På modulet Kompetenceudvikling bliver du rustet til at vurdere hvilke kompetencer, der skal udvikles ud fra en strategisk vinkel, så du kan iværksætte de helt rigtige kompetenceudviklingsaktiviteter, som hjælper medarbejderne i mål.

Datoer og tilmeld

Planlæg, gennemfør og evaluer kompetence-udviklingsaktiviter i din organisation

Fagligt indhold 

Du får et grundigt indblik i kompetenceudviklingsbegrebet og lærer hvilke metoder, der kan afdække behovene for kompetenceudvikling. Du bliver også rustet til at udvælge den optimale metode og anvende den i praksis.

Derudover bliver du klædt på til at effektsikre og måle indsatsen, så dens virkning kan dokumenteres. Du lærer også at styre og lede kompetenceudviklingsindsatserne og får forståelse for projektstyring og projektledelse.

Du lærer om:

  • hovedperspektiver for kompetencer og læring
  • afdækning af kompetencebehov samt kompetenceudviklingsaktiviteter
  • evaluering af kompetenceudviklingsaktiviteter
  • facilitering og ledelse af processer til kompetenceudvikling.

Udbytte

Undervisningen gør dig klogere på, hvordan du sætter gang i aktiviteter inden for kompetenceudviklingen, og du får viden om læring på jobbet, voksenpædagogiske begreber og om hvilke krav, du kan stille til undervisningsleverandørerne.

Efter Kompetenceudvikling kan du:

  • anvende forskellige metoder til at afdække virksomhedens kompetenceudviklingsbehov på individuelt, afdelingsmæssigt og organisatorisk plan
  • gennemføre kompetenceudviklingsprojekter på forskellige niveauer i organisationen
  • anvende konkrete metoder til effektsikring og -måling
  • aktivt kunne deltage i virksomhedens arbejde med strategisk kompetenceudvikling på en måde, der sikrer overensstemmelse med de forretningsmæssige udfordringer.

Niveau

Modulet Kompetenceudvikling introducerer dig til grundlæggende udfordringer i arbejdet med kompetenceudvikling, og giver dig redskaberne til at udføre kompetenceudviklingsprojekter på forskellige niveauer i organisationen.

Modulet hører under akademiuddannelse i HR - Human Resource og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Kompetenceudvikling er et valgfrit modul.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, der arbejder eller vil arbejde med strategisk kompetenceudvikling som udviklingsredskab i din virksomhed.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Jon Bloch Skipper Uddannelseskoordinator
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb