Kvalitetsoptimering

Akademimodul

Lær professionelt at lede Six Sigma-projekter og LEAN-værktøjer, så du kan kvalitetsoptimere og arbejde med forbedringsprojekter i din og andres virksomhed.

Tilmeld modul

Arbejd med kvalitetsoptimering!

Fagligt indhold

Kvalitetsoptimering kan have mange systemer. I dette fag fokuserer vi på Six Sigma.

LEAN og Six Sigma er to separate forbedringsinitiativer, som er stærke sammen, fordi Six Sigma hjælper LEAN med at reducere spild i værdiflowet ved at forbedre processernes ydeevne - og LEAN hjælper Six Sigma med at øge processens ydeevne ved at eliminere spild i processerne.

Med Kvalitetsoptimering får du kompetencer til at lede projekter, hvor du kan vælge de rette metoder og værktøjer til forbedringsprocessen.

Du får viden om:

  • LEAN og ledelsesfilosofi med fokus på synlig ledelse og forandringsledelse
  • DMAIC-processen i forbedringsprojekter.
  • Du kommer til at arbejde med anvendelsen af forskellige relevante værktøjer knyttet til hvert af de enkelte trin i DMAIC-processen, herunder SIPOC Analyse og IPO Analyse, Årsags-Virkningsdiagram, Histogram, Kontrolplaner, Pareto-diagram, FMEA, Proceskapabilitetsanalyse og Regressionsanalyse.

Udbytte

Efter akademimodulet kan du lede afgrænsede kvalitetsoptimerings projekter og indgå i større tværfaglige Six sigma initiativer.

Niveau

Kvalitetsoptimering er til dig, som vil forstå teori og praksis bag anvendelsen af kvalitetsoptimering, så du kan forestå kvalitetsoptimeringsprojekter i din virksomhed.

Modulet hører under akademiuddannelse i Innovation, produkt og produktioner og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Akademimodulet er til Dig med relevant erhvervserfaring, som arbejder eller vil arbejde med kvalitetsoptimering.

Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb