Innovation, produkt og produktion

Akademiuddannelse

Er du produktudvikler, produktionschef eller projektleder – eller drømmer du om at blive det? På akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion bygger du videre på dine kompetencer, afprøver nye teorier og får en stærk profil inden for innovation og produktion.

Fra idé til produkt og produktion

Fagligt indhold

Med Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion lærer du om udvikling af nye idéer og får værktøjerne til, hvordan du bliver endnu bedre til at gå fra idé til produkt.

Indhold:

  • Projektledelse – Du lærer at lede og styre projekter med autoritet og forståelse for, hvordan du leder med succes.
  • Bæredygtighed – Du får forståelse for, hvordan bæredygtighed indvirker på virksomhedens værdikæde og hvilke optimeringer der kan gøres.
  • Værdikæden – Du får redskaber til, hvordan du får overblik over jeres værdikæde og hvordan du skal arbejde med optimering i forhold til kundebehov.
  • Du kan enten specialisere dig inden for produktion eller innovation, eller vælge de moduler, der er relevante for dig og din virksomhed.

Styrk din og din virksomheds udvikling og innovation

Efter uddannelsen har du teoretisk og praktisk viden til at udføre og begrunde dine prioriterede udviklingstiltag. Du kan analysere, planlægge og vurdere problemstillinger inden for innovation og produktion i både private og offentlige virksomheder.

Med Innovation, produkt og produktion får du en personlig udviklingsrejse, der giver dig taktiske redskaber og forståelse for, hvilke tiltage der virker for både dig og din organisation.

Fag på uddannelsen

På uddannelsen har du to obligatoriske moduler

  • Projektledelse - hvor du lærer om ledelse og styring af mindre og mellemstore projekter, og styrker dine kompetencer inden for projektstyring.
  • Værdikæden i praksis - hvor du får indsigt i organisering af værdi- og forsyningskæders opgaver, og du lærer at anvende værktøjer til digitalisering og automatisering i din virksomheds værdikæde.

Fornyet kompetencer til kvalitetsoptimering i produktionsvirksomhed

Vi har sammensat et uddannelsesforløb, hvor du på deltid over 1,5 år, tager modulerne Produktionsoptimering, Kvalitetsstyring i praksis og Værdikæden i praksis samt Kommunikation i praksis fra AU i Kommunikation og formidling. Med forløbet får du en forståelse for processerne og det at sikre det gode arbejdsmiljø, produktionsoptimering samt kompetencer til at kunne øge produktionens effektivitet.

Læs mere om uddannelsesforløbet til Produktionsleder

Moduler og opbygning

20 ECTS Obligatoriske moduler
30 ECTS Valgfrie moduler
10 ECTS Afgangsprojekt

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over højest 6 år. Uddannelsen tages oftest over 3 år med et modul pr. semester.

Adgangskrav

For at tage et akademimoduel skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, fx en relevant erhvervsuddannelse.

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Merit

Hvis du har gennemført uddannelseselementer, som svarer til dele af den akademiuddannelse, du vil søge ind på, kan du søge om merit og muligvis få afkortet din uddannelsestid. Kontakt os for at høre nærmere.

Færdig inden for 6 år

6-årsreglen betyder, hvis du er startet på en akademiuddannelse, skal den være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen.

50.000 - 80.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder