Innovation, produkt og produktion

Akademiuddannelse

Er du produktudvikler, produktionschef eller projektleder – eller drømmer du om at blive det? På akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion bygger du videre på dine kompetencer, afprøver nye teorier og får en stærk profil inden for innovation og produktion.

Fra idé til produkt og produktion

Fagligt indhold

Med Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion lærer du om udvikling af nye idéer og får værktøjerne til, hvordan du bliver endnu bedre til at gå fra idé til produkt.

Indhold:

  • Projektledelse – Du lærer at lede og styre projekter med autoritet og forståelse for, hvordan du leder med succes.
  • Bæredygtighed – Du får forståelse for, hvordan bæredygtighed indvirker på virksomhedens værdikæde og hvilke optimeringer der kan gøres.
  • Værdikæden – Du får redskaber til, hvordan du får overblik over jeres værdikæde og hvordan du skal arbejde med optimering i forhold til kundebehov.
  • Du kan enten specialisere dig inden for produktion eller innovation, eller vælge de moduler, der er relevante for dig og din virksomhed.

Styrk din og din virksomheds udvikling og innovation

Efter uddannelsen har du teoretisk og praktisk viden til at udføre og begrunde dine prioriterede udviklingstiltag. Du kan analysere, planlægge og vurdere problemstillinger inden for innovation og produktion i både private og offentlige virksomheder.

Med Innovation, produkt og produktion får du en personlig udviklingsrejse, der giver dig taktiske redskaber og forståelse for, hvilke tiltage der virker for både dig og din organisation.

Fag på uddannelsen

På uddannelsen har du to obligatoriske moduler, Projektledelse og Værdikæden i praksis:

  • På Projektledelse lærer du om ledelse og styring af mindre og mellemstore projekter, og styrker dine kompetencer inden for projektstyring.
  • På Værdikæden i praksis får du indsigt i organisering af værdi- og forsyningskæders opgaver, og du lærer at anvende værktøjer til digitalisering og automatisering i din virksomheds værdikæde.

Valgfrie moduler

Fornyet kompetencer til kvalitetsoptimering i produktionsvirksomhed

Vi har sammensat et uddannelsesforløb, hvor du på deltid over 1,5 år, tager modulerne Produktionsoptimering, Kvalitetsstyring i praksis og Værdikæden i praksis samt Kommunikation i praksis fra AU i Kommunikation og formidling. Med forløbet får du en forståelse for processerne og det at sikre det gode arbejdsmiljø, produktionsoptimering samt kompetencer til at kunne øge produktionens effektivitet.

Læs mere om uddannelsesforløbet til Produktionsleder

Indhold og niveau

Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion har et omfang på 60 ECTS. Uddannelsen kan gennemføres på deltid over højest 6 år. Uddannelsen tages oftest over 3 år med et modul pr. semester.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført én af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Vejledning til meritansøgning

Dispensation fra 6-års reglen

En akademiuddannelse skal gennemføres inden seks år, fra du er startet på uddannelsen. Der er dog i særlige tilfælde mulighed for at dispensere for denne 6 års-regel.

Vejledning til ansøgning om dispensation 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris

Prisen for en fuld akademiuddannelse ligger mellem 50.000 og 80.000 kr.

Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger.

Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. Derudover kan du have et løntab på undervisningsdagene.

Tilskudsmuligheder

Kompetencefonde:

Her kan du ofte søge tilskud fra den kompetencefond som er aftalt i din overenskomst. Tal evt. med din tillidsrepræsentant eller tag kontakt til din fagforening.

Tilskuddet dækker for det meste både deltagerbetaling og løntab. Søger du en kompetencefond om tilskud skal du også søge de statslige tilskud som er Omstillingsfond og SVU.

Omstillingsfond:

Du kan få op til 10.000 kr. om året til fag fra akademiuddannelserne fra Omstillingsfonden til dækning af deltagerbetaling, hvis du

  • Ikke har en videregående uddannelse
  • Er lønansat (ikke selvstændige)

Læs mere om mulighederne for støtte fra Omstillingsfonden

Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU:

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. 

Enten får du SVU som kompensation for din løn - eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. 

Læs mere om hvordan du søger SVU på www.svu.dk

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning.

Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Har du spørgsmål?

De forskellige tilskudsmuligheder kan godt være lidt udfordrende at få søgt og de skal alle søges i god tid inden start.

Kontakt derfor vejleder Hans Kjær Jørgensen for flere informationer eller aftale om personlig vejledning. 

Tlf. +45 2496 9358 eller hkj@ucl.dk

 

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder