Ledelse i praksis

Akademimodul

Få styr på dine kompetencer, og bliv endnu bedre til at sikre optimal kommunikation, motivation og relation i din virksomhed og blandt dine medarbejdere. Start – eller fortsæt – din lederudvikling og akademiuddannelse i ledelse her.

Tilmeld

Stå stærkere i lederrollen

Fagligt indhold

På modulet får du ny viden og arbejder med din egen bevidsthed omkring din ledelse og de virkemidler, du skal bruge for at motivere dine medarbejdere.

Du lærer om:

  • lederens personlighed og værktøjskasse
  • motivations- og relationsskabelse
  • effektiv ledelseskommunikation
  • læring og medarbejderudvikling
  • præsentationsteknik.

Udbytte

Efter modulet har du fået fyldt din værktøjskasse med ny ledelsesfaglig viden og kompetencer, og du har fået erfaringen til at overføre teorierne til praksis i din hverdag.

Du har fået en større forståelse for, hvad der skal til for at få succes som leder, og du har lært om, hvilke ledelsesstile der er mest hensigtsmæssige for en fortsat positiv medarbejderudvikling i din virksomhed.

Modulet afsluttes med en 2-siders case-opgave med udgangspunkt i din egen hverdag og ledelsespraksis. Casen samler op på din viden fra modulet og sætter dig i stand til at omsætte teorierne til praksis.

Niveau

Modulet kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse i Ledelse eller som et enkeltfag. Ledelse i praksis er et obligatorisk modul på uddannelsen.

Modulet er et godt udgangspunkt, hvis du overvejer at tage en hel akademiuddannelse i Ledelse.

Målgruppe

Modulet er især målrettet dig, der er kommende eller nuværende leder, som vil klædes bedre på til at stå stærkere i lederrollen.

Eiler Skovbjerg, studiekoordinator Vejleder i ledelse og HR inden for diplom- og akademiuddannelse samt realkompetencevurdering (RKV)
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Forløb