Mikro-eventyr - leg og læring i naturen

Akademimodul

Er du begejstret for nye eventyr? Så er dette modul for dig. Kom i kontakt med dit indre legebarn, når du får redskaberne til at planlægge eventyr for dig selv og andre i jeres nærmiljø. 

Datoer og tilmeld

Skab eventyr og nye oplevelser i naturen

Fagligt indhold

Du lærer om stedbaseret tilgang til leg og læring, udepædagogikkens didaktik i relation til læring i naturen og naturens muligheder for legemiljøer, eventyr, oplevelser og erfaringer. 
Du får også færdighederne til at formidle dine didaktiske overvejelser, herunder til- og fravalg, når du planlægger mikro-eventyr, og du kommer til at have fokus på innovative processer og metoder i pædagogisk praksis med fokus på naturoplevelser.

Du får viden om:

  • Leg i udemiljøer og betydningen af en legende tilgang til udvikling
  • Didaktik og didaktiske modeller i relation til læring i naturen
  • Innovative processer i metoder og pædagogisk praksis i naturen

Udbytte

Du lærer at omsætte din viden om legende tilgange og innovative processer til planlægning af mikro-eventyr med udvalgte målgrupper. Under forløbet får du erfaring med at inddrage og samarbejde med aktører fra lokalområdet i udviklingen af mikro-eventyr i nærmiljøet. Forløbet gør dig derudover i stand til at identificere dine egne udviklingspotentialer i forbindelse med planlægning af mikro-eventyr. 

Målgruppe

Modulet Mikro-eventyr – leg og læring i naturen henvender sig til dig, der gerne vil kunne omsætte din viden om natur, pædagogik og didaktik til at stå i spidsen for mikro-eventyr i blandt andet institutioner, skoler og i arbejdet med naturoplevelser for børn.

Niveau

Modulet kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse til Friluftsvejleder eller som et enkeltfag. Mikro-eventyr – leg og læring i naturen er et valgfrit modul på uddannelsen.

Tina Noregren Underviser på Friluftsvejlederuddannelsen
Camilla Andersen Uddannelseskonsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb