Mikrobiologi

Akademimodul

Få en kompetence, som bygger på grundlæggende viden på det mikrobiologiske og hygiejniske område, så du vil kunne tage professionelt del i løsningen af problemstillinger inden for dette område.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Beskrivelse

Emnerne på dette modul er grundlæggende mikrobiologi, mikrobiologisk laboratorieteknik, produktionshygiejne og mikrobiologisk risikovurdering.

Modulet kvalificerer dig til at tage professionel del i løsning af problemstillinger inden for mikrobiologi og hygiejne primært relateret til produktion. 
 
Du lærer om
  • Mikroorganismernes morfologi, fysiologi og vækstkrav
  • Teoretisk identifikation af mikroorganismer
  • Metoder til opformering og kimtælling
  • Sterilisation og aseptiske arbejdsteknikker
  • Sikkerhed i det mikrobiologiske laboratorium
  • Produktionshygiejne, rengøringskontrol samt lovgivning og standarder inden for det produktionshygiejniske område
  • HACCP og egenkontrol.
Undervisningen er baseret på litteraturstudier, opgaver, laboratorieøvelser, afleveringsopgaver og et afslutningsprojekt.
Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb